Bijgewerkt op 22 februari 2017

Albert Heijn

Dia1.JPG

Impressie van de nieuwe Albert Heijn vanaf Scharnerweg

Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton laten weten dat de voorbereidingen voor de fundering van de nieuwe Albert Heijn aan de Scharnerweg zijn begonnen.

FB_AH.png

Eind 2014 is aangekondigd dat er een nieuwe Albert Heijn, Gall & Gall en Etos komt aan de Scharnerweg. Streven is om de nieuwe winkels na de zomervakantie van 2017 te openen. Na opening wordt de huidige winkel gesloopt. Dan wordt ook de rest van het parkeerterrein opnieuw ingericht.

Stand van zaken

De gemeente Maastricht heeft eerder het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Inmiddels zijn er bomen gekapt en is het parkeerterrein tijdelijk anders ingericht. Op het nieuwe parkeerterrein worden in 2017 ook nieuwe bomen gepland, sommige blijven behouden. Het archeologisch onderzoek werd begin december afgerond. Er werden geen bijzonderheden gevonden. Zo kon midden december de bouwput ontgraven worden. In de week voor nieuwjaar werden 265 mortelschroefpalen aangebracht. Vanaf begin januari werd de bouwput opgeschoond. Midden maart zal de fundering gereed zijn waarna de staalconstructie kan worden opgestart. Vanaf midden april worden vervolgens de dakplaten aangelegd.

Funderingswerken_Albert_Heijn_LR.jpg

De voorbereidingen voor de funderingen van de nieuwe Albert Heijn zijn begonnen.

Over iets meer dan een jaar wil de bouwcombinatie alle werkzaamheden afgerond hebben. De exacte data zullen tegen die tijd via het filiaal en de lokale media worden gecommuniceerd. Tijdens de bouw blijven de huidige winkels open en blijven er ook parkeervoorzieningen.

Zo bereikt u het parkeerterrein aan de Albert Heijn het best

Het parkeerterrein is ter plaatse van de bouwactiviteiten afgezet met bouwhekken. De inrit van het parkeerterrein aan de Scharnerweg blijft de toegang tot het parkeerterrein voor u als klant. Vanaf de Scharnerweg of de Frankenstraat kunt u echter niet meer het Koningsplein op. De weg langs de Gemeenteflat is afgezet. U kunt het parkeerterrein verlaten via het Koningsplein en de Frankenstraat. Het vrachtverkeer dat in de Frankenstraat moet laden/lossen kan keren op het tunneldek achter de Gemeenteflat. Borden wijzen de bestuurders de weg.

Hoe kunt u het verloop van de bouwactiviteiten volgen?

Albert Heijn informeert u via haar Facebookpagina 'Albert Heijn Scharnerweg'. OBC Laudy - Strukton stuurt direct omwonenden met enige regelmaat een nieuwsbrief en zal info laten publiceren via deze website.

Kartrekkers

Albert Heijn heeft het besluit tot nieuwbouw gebouw genomen en schakelt hiervoor de Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy - Strukton v.o.f. (OBC) in. OBC zal ook met onderaannemers gaan werken.

Vragen of klachten?

Dan kunt u terecht bij:

Ontwikkel- en BouwCombinatie LAUDY - Strukton v.o.f., Science Park Eindhoven 5206, Son

Postbus 356, 5600 AJ Eindhoven

Telefoon +31 46-4516933

Ook als u buiten de bouwtijden iets verdachts ziet, dan kunt u dit nummer bellen.

Onderdeel van nieuw centrum Maastricht-Oost

De nieuwe winkels van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, de te restaureren Gemeenteflat en het nieuw aan te leggen park aan het Koningsplein en Oranjeplein zijn allemaal onderdeel van het nieuwe centrum Maastricht-Oost langs de Groene Loper. Mijn Groene Loper is de naam van de bovengrondse herinrichting voor het project A2 Maastricht.

Tot slot laten Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy - Strukton nog weten:

"Bouwen gaat niet zonder overlast. We zullen de overlast proberen tot een minimum te beperken en onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Samen op weg naar prachtige nieuwe winkels met een nog ruimer aanbod en de nieuwste faciliteiten."

Verplaatsing_Albert_Heijn.jpg

Tijdpad

 • September 2017 - … : sloop huidige Albert Heijn winkel en herinrichting overig deel van het parkeerterrein
 • Januari 2017 – september 2017: bouw nieuwe Albert Heijn supermarkt
 • Januari 2017 - maart 2017: maken van de funderingen
 • Midden maart 2017: opstarten staalconstructie
 • Midden april 2017: aanleggen dakplaten

AFGEROND

 • Januari 2017: opschonen bouwput
 • Eind december 2016: aanbrengen van 265 mortelschroefpalen
 • Midden december 2016: graven bouwput
 • Begin december 2016: archeologisch veldonderzoek
 • Voorbereidende werkzaamheden juni 2016 – december 2016: bomenkap op en langs parkeerterrein door Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy - Strukton v.o.f. (OBC) + tijdelijke herinrichting parkeerterrein
 • 5 april 2016: gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Scharnerweg 110 (nieuwbouw Albert Heijn). Aansluitend is de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de nieuwe winkels van Albert Heijn, Gall en Gall en Etos.
 • 8 maart 2016: collegebesluit om gemeenteraad te vragen ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen tot definitief bestemmingsplan en in te stemmen met de beoordeling van de 8 zienswijzen
 • 29 oktober 2015 beëindiging van zes wekten ter inzagelegging van ontwerp-bestemmingsplan
 • Informatiebijeenkomsten nieuwbouwplannen (17 maart & 20 april 2015)
 • Ontwerp bestemmingsplan opstellen (januari - maart 2015)
 • Plan verrijken in ontwerpatelier met directe omgeving (maart 2015)
 • Plan maken, uitwerken en toetsen met belanghebbenden (januari - februari 2015)
 • Architect selecteren (december 2014)
 • Eerste bijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden (november - december 2014)
 • Co-designsessies (mei - juni 2014)

Downloads

Collegenota gemeente Maastricht 8 maart 2016 over het nieuwe bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Albert Heijn, Gall&Gall en Etos aan de Scharnerweg 110 incl. bijlage met zienswijzerapportage

Presentatie 1 voor A2-Buurtenplatform 22 juni 2015

Presentatie 2 voor A2-Buurtenplatform 22 juni 2015

Vraag en antwoord informatieavond 20 april 2015

Presentatie informatieavond 20 april 2015

Vraag en antwoord informatieavond 17 maart 2015

Presentatie over stand van zaken, proces, planning en verkeerssituatie 17 maart 2015

Presentatie over ontwerp nieuwe Albert Heijn 17 maart 2015

Vraag en antwoord informatieavond 2 december 2014

Presentatie Albert Heijn informatieavond 2 december 2014

Collegenota over de integrale planontwikkeling van centrum Maastricht Oost 12 november 2014


Ontwikkelaar Avenue2

Willem de Wijs
w.de.wijs@avenue2.nl