Albert Heijn

Bijgewerkt op 14 juli 2015
AH1_formaat_A2-90d04e0e.jpg

Impressie van de nieuwe Albert Heijn vanaf achterkant Gemeenteflat


Na een langdurig afwegingsproces tussen verbouwen of sloop, heeft Albert Heijn Zaandam in 2014 de voorkeur gegeven aan nieuwbouw. Nieuwbouw van de locatie aan de Scharnerweg is incl. Etos en Gall en Gall plus herinrichting van het totale parkeerterrein na sloop van de huidige Albert Heijn. De gemeente Maastricht heeft besloten de bestemmingsplanprocedure op te starten. De in de nieuwbouw begrepen uitbreiding (van 4.100 m2 nu naar 5.000 m2 bruto winkelvloeroppervlakte) past in het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Nieuwbouw en herinrichting betekent ook een betere verkeersontsluiting van Albert Heijn aan de Scharnerweg en een ontlasting van de Frankenstraat.

Tijdpad

  • Realisatie (vroegste moment start bouw eind 2015 / begin 2016)
  • Plan in procedure brengen (ontwerp bestemmingsplan, ter visie leggen, vaststellen, omgevingsvergunning aanvragen; vanaf oktober / november 2015)
  • Informatiebijeenkomsten nieuwbouwplannen (17 maart & 20 april 2015)
  • Ontwerp bestemmingsplan opstellen (jan.-mrt.’15)
  • Plan verrijken in ontwerpatelier met directe omgeving (mrt.’15)
  • Plan maken, uitwerken en toetsen met belanghebbenden (jan.-febr.‘15)
  • Architect selecteren (december 14)
  • Eerste bijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden (november & december 2014)
  • Co-designsessies (mei & juni 2014)

Wat eraan vooraf ging

Downloads

Presentatie 1 voor A2-Buurtenplatform 22 juni 2015

Presentatie 2 voor A2-Buurtenplatform 22 juni 2015

Vraag en antwoord informatieavond 20 april 2015

Presentatie informatieavond 20 april 2015

Vraag en antwoord informatieavond 17 maart 2015

Presentatie over stand van zaken, proces, planning en verkeerssituatie 17 maart 2015

Presentatie over ontwerp nieuwe Albert Heijn 17 maart 2015

Vraag en antwoord informatieavond 2 december 2014

Presentatie Albert Heijn informatieavond 2 december 2014

Collegenota over de integrale planontwikkeling van centrum Maastricht Oost 12 november 2014


Ontwikkelaar Avenue2

Willem de Wijs
w.de.wijs@avenue2.nl