20 september 2018

A2 Maastricht anders dan anders door totaalaanpak van mobiliteit en leefbaarheid

Na de koning opnieuw hoog bezoek op de Groene Loper die bovenop de tweelaagse A2-tunnel in Maastricht ligt. Ditmaal wilden Lidewijde Ongering, Secretaris Generaal Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Jan Hendrik Dronkers, Loco -Secretaris Generaal zelf zien hoe Maastricht-Oost nog steeds in rap tempo kan veranderen juist door alle infrastructurele aanpassingen. Het stadsdeel dat decennia lang door een autoweg was gescheiden wordt nu steeds meer weer één geheel. Op de fiets werd het tweetal, met enkele andere topfunctionarissen van Strukton, Ballast Nedam, gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht rondgeleid.
De Groene Loper is het plan dat sinds 2009 wordt uitgevoerd ter realisatie van het project A2 Maastricht en waarvoor overheden en bedrijfsleven een grensverleggende samenwerking zijn aangegaan om te komen tot één totaalaanpak van mobiliteit en leefbaarheid.

De middag begon bij Bistrot ‘On Top’, met een knipoog naar de ligging zo goed als boven op de tunnel, een van de nieuwe horecagelegenheden langs de Groene Loper. Daar werd het gezelschap bijgepraat over de transitie van Maastricht-Oost en werd er teruggeblikt op de bewogen en succesvolle bouw van de nieuwe infrastructuur voor A2 Maastricht. Er werd gesproken door Diana Beuting (HID hoofdingenieur-directeur Zuid-NederlandRijkswaterstaat), Louis Prompers (directeur projectbureau A2 Maastricht), Bauke Lobbezoo ( Projectdirecteur Infra Avenue2 bouwconsortium van Strukton en Ballast-Nedam), John Aarts, Gert-Jan Krabbendam (wethouders Maastricht) en Margot de Kock (omwonende van het voormalige A2-tracé).

AronNijsFotogr-A2-BezoekSG7sept18klein-007.jpg

Bij Bistrot ‘On Top’ werd het gezelschap gastvrij ontvangen en bijgepraat over de veranderingen van Maastricht-Oost. Ook werd er teruggeblikt op de bewogen en succesvolle bouw van de nieuwe infrastructuur voor A2 Maastricht. © foto Aron Nijs

‘Hun’ tunnel werd ‘onze’ tunnel

Vooral het verhaal van Margot de Kock maakte veel indruk op het gezelschap. Een krantenartikel met foto uit 1974, waarop Margot te zien is met haar broer langs de snelweg met de voorbijrazende auto’s, trok veel aandacht. “We zijn die A2 eindeloos vaak overgestoken”, begint Margot haar verhaal. “We woonden aan de ene kant, zaten op school aan de andere kant en deden onze boodschappen ook aan beide kanten. Het was een levensgevaarlijke situatie en er moest iets gebeuren”, aldus Margot. Maar gepaard met de bijzondere plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen ontstond er bij de buurtbewoners óók een soort angst. “Wat staat ons allemaal te wachten?” De communicatie rondom het immense project was echter zo goed dat de buurtbewoners over hun eerste angsten heen konden stappen en nieuwsgierig werden.. “Hun tunnel werd onze tunnel.” Margot legde het gezelschap haarfijn uit hoe de communicatie verliep en dat was volgens Lidewijde Ongering een leermoment voor alle projecten die er nog gaan volgen in Nederland. “De realisatie van de nieuwe infrastructuur is een ongelooflijk moeilijk en intensief project geweest dat met de nodige zorgvuldigheid en door goede samenwerking tot een goed einde is gebracht. Ik snap heel goed dat Maastricht hier apetrots op is.”

AronNijsFotogr-A2-BezoekSG7sept18klein-026.jpg

Margot de Kock laat het krantenartikel uit 1974 zien waar ze als meisje van vier samen met haar broer staat te kijken naar het voortrazende verkeer op de voormalige snelwegen. © foto Aron Nijs

Sleutel tot succes

Juist op de fiets werd snel duidelijk dat de Groene Loper voor A2 Maastricht bestaat uit één totaalaanpak van mobiliteit en leefbaarheid. Waar vroeger de auto’s raasden hebben nu voetgangers en fietsers ruim baan. Jan Hendrik Dronkers: “ A2 Maastricht ademt het gedachtengoed van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op alle fronten: de dienstbare overheid die gezamenlijk met het bedrijfsleven iets maakt waar burgers op zitten te wachten: de maatschappelijke opgave heeft hier centraal gestaan.” De fietstocht voerde het gezelschap langs nog een nieuwe horecagelegenheid op de begane grond van de gerestaureerde Gemeenteflat. De brasserie, in Maastrichts dialect ‘De Greune Luiper’ van Talentino, een organisatie die mensen uit de buurt met een verstandelijke handicap nieuwe kansen biedt. De gemeenteflat is een monument van de naoorlogse wederopbouw dat duurzaam is opgeknapt en nu meer straalt dan ooit. Dankzij een slimme bouwtechniek voor de tunnel hoefde het pand niet gesloopt te worden. De gasten kregen uitleg over de extra kansbenutting voor een duurzame leefomgeving. Zo telt de Groene Loper 1.800 nieuwe bomen en 12 beughaken van wel 10 meter hoog. Ballast Nedam Development gaat dit jaar aan de slag met de eerste 120 energie neutrale woningen. In totaal mogen er ruim 1.000 nieuwe woningen gebouwd worden tot 2026. Ook wordt onderzocht hoe de nieuwe bebouwing langs de Groene Loper niet alleen energie kost, maar straks ook energie kan leveren voor de omgeving.

Collage-2-affc3369.jpg

Vanaf rotonde Scharnerweg stapt het gezelschap samen op de fiets om de Groene Loper te bekijken. © foto Aron Nijs

Knap staaltje werk

De tocht werd afgesloten op de voetgangersbrug die over de A2 loopt en waarmee de Groene Loper de binnenstad met het buitengoed Geul en Maas ten noorden van de stad verbindt. Hier werd nogmaals duidelijk hoe enerverend en meeslepend de infrastructurele jaren waren tussen 2009 en ongeveer 2016 waarin het verkeerssysteem over een lengte van 6 km is aangepast en waarvoor 22 kunstwerken zoals de tweelaagse tunnel, maar ook andere viaducten, ecoducten en fietstunnels zijn gerealiseerd.

AronNijsFotogr-A2-BezoekSG7sept18klein-114.jpg

Op de Wielerbaan werd nogmaals duidelijk hoe enerverend en meeslepend de infrastructurele jaren waren tussen 2009 en ongeveer 2016. © foto Aron Nijs

Bauke Lobbezoo van Strukton vertelde, met gepaste trots, over de uiterst ingewikkelde plannen en hoe de eerste tweelaagse tunnel in Nederland is gebouwd met zo min mogelijk sloop en een slimme bouwfasering voor de tijdelijke doorstroming én dankzij een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Vlak voordat er afscheid werd genomen richtte Loco - Secretaris Generaal Jan-Hendrik Dronkers zich tot het selecte gezelschap. “Ik ben altijd nauw betrokken geweest bij de andere aanpak van A2 Maastricht en wilde heel graag met eigen ogen zien hoe het tot nu toe is geworden. Het kan ‘anders dan anders’; er wordt vaak over gesproken en hier is het gewoon gedaan. Dit is een knap staaltje werk waar we trots op mogen zijn”, aldus Dronkers.

AronNijsFotogr-A2-BezoekSG7sept18klein-098.jpg

Een leuke groepsfoto op de Groene Loper. © foto Aron Nijs