17 januari 2019

Bewegen en meer aan de Groene Loper

IMG_7838-de244bab.jpg

Jef Lameriks, Maastricht Sport: "samen sporten stimuleert sociaal contact."

Ze staan er alweer een tijdje, heeft u ze al gezien? De toestellen van de beweegtuin in het Vrijheidspark. We gingen in gesprek met Ed Sassen, fysiotherapeut en geestelijk vader van een beweegtuin op de Groene Loper. Met Jef Lameriks van Maastricht Sport, die uitlegt waarom dit soort toestellen meer zijn dan alleen een stimulans om te bewegen. En met Raymond Dassen, penningmeester van Stichting Stadspark Oost en zeer blij met het eindresultaat.

In het begin

Het is het voorjaar van 2016 en Ed Sassen van Fysio043 in de Frankenstraat zou graag met zijn patiënten praktijksituaties oefenen. “Mensen die bijvoorbeeld sinds kort met een rollator lopen, willen dit graag eerst uitproberen. Op verschillende soorten ondergrond en met obstakels, zoals stoepranden. Wij hebben daar zelf geen ruimte voor. Zo kwamen we op het idee van een beweegtuin.”

Meer dan bewegen

Op de kop van de Frankenstraat was toen nog geen Groene Loper uitgerold en met restmaterialen van de A2-bouwplaats werd een tijdelijke beweegtuin gemaakt. Ed: “Dat beviel goed. Het was meer dan alleen een plek waar je kon oefenen met bewegen. Door de bankjes werd het ook door buurtbewoners gebruikt om even te zitten en elkaar te ontmoeten.” Maar aan tijdelijkheid komt vanzelfsprekend een einde en de beweegtuin wordt opgeruimd om plaats te maken voor de Groene Loper.

Voor jong en oud

IMG_7839-04dfeae5.jpg

Ruim twee jaar later staat er nu aan de voet van de Oranjepleinflat een nieuwe beweegtuin. Ed heeft hierbij geadviseerd. “Ik heb aangegeven dat het hufterproof moet zijn. Wij hadden destijds helaas last van vandalisme. Dat wil je voorkomen. En het is goed als verschillende spiergroepen worden aangesproken.” In het park staan nu meerdere beweeg- en callisthenicstoestellen. Op de apparaten staat een duidelijke uitleg over het gebruik en via een QR-code krijg je meer informatie. Of je nu in je eentje aan je conditie wilt werken of met een groep onder begeleiding sportief wilt bezig zijn: het kan allemaal.

Van 12 tot 99 jaar

Jef Lameriks van Maastricht Sport is verantwoordelijk voor de bestelling, het plaatsen en het onderhoud van de toestellen. “We zien de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling. Waar vroeger de mogelijkheden vrij simpel waren - twee goals en je hebt een voetbalveldje - vraagt het publiek tegenwoordig steeds complexere toestellen.” Dit is ondertussen de achtste beweegtuin in Maastricht. “Klopt, maar het is wel de eerste keer dat we een combinatie maken van beweegtoestellen en krachttraining. Op die manier is het zowel geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder als voor ouderen die op een laagdrempelige manier willen bewegen.”

Een praatje maken

Is hier ook sprake van ‘meer dan een beweegtuin’? Jef: “Ik hoop dat het mensen uitnodigt om onderling een praatje te maken. Soms moeten mensen even over hun schroom heen stappen, maar samen sporten stimuleert sociaal contact. Zo voorkom je eenzaamheid.” Jef is blij dat dit een initiatief is vanuit de buurt. Stichting Stadspark Oost heeft zich namelijk ingezet om het geld bij elkaar te krijgen. Penningmeester Raymond Dassen is trots: “Daar hebben we toch maar met z’n allen voor gezorgd! We willen binnenkort een ochtend samen met de stichting en de buurt gaan sporten. Een oproep volgt nog op Facebook. Misschien kan Ed ons hierbij helpen?” Het bedrag van de stichting was voldoende voor goede apparaten. Maastricht Sport heeft een bijdrage geleverd in de vorm van een goede ondergrond. Jef: “Nu ligt er een laag schuim en kunstgras. Dat is beter dan alleen gras dat op den duur modder wordt.”

Aan de wandel

Voor de patiënten van Ed is de beweegtuin helaas te ver weg. “Ik had het leuk gevonden als de toestellen verspreid over de Groene Loper hadden gestaan. Dan worden mensen meteen gestimuleerd om te wandelen. En er zouden meer verbinding moeten komen tussen de wijken onderling, maar daar zijn ook sociale voorzieningen voor nodig.”