22 februari 2018

Mijlpaal Groene Loper 29 maart - 1 april

Van #nachtvd4buizen naar #4dagenGroeneLoper!

Waar vroeger het verkeer raasde, wordt het gebied tussen Europaplein en Geusselt nu stap voor stap teruggegeven aan bewoners en bezoekers. Maastricht-Oost is volop in verandering. We staan te trappelen om de Groene Loper in gebruik te nemen. In symbolische zin doen we dat tussen 29 maart en 1 april. Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 organiseren dan met verschillende partners allerlei activiteiten. Samen met familie, vrienden en kennissen kunt u een kijkje komen nemen op de Groene Loper en kennismaken met oude én nieuwe bewoners langs het tracé.

Koninklijk bezoek op 29 maart #loperuitvoordekoning

Bijzonder vereerd zijn we met het bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op donderdagochtend 29 maart. Samen met de koning vieren we dan dat het verkeerssysteem voor A2 Maastricht, waar 'zijn' tunnel onderdeel van uitmaakt, is afgerond en nemen we in symbolische zin de Groene Loper in gebruik. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is hier ook bij aanwezig.

Volg de actualiteiten over de activiteiten van 29 maart tot en met 1 april viawww.a2maastricht.nl/mijlpaalgroeneloper.

BANNER_V2_Klein-b1140691.png