10 mei 2017

Nieuw torentje op de Gemeenteflat

Woensdag 10 mei wordt in de ochtenduren een nieuw torentje op de Gemeenteflat geplaatst.

Vooral de buitenkant van het naoorlogse monument wordt gerestaureerd en zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Zo komen er nieuwe kozijnen aan de zijde van de Groene Loper en aan de kopse kanten. De huidige ingang wordt naar de voorkant verlegd aan de Groene Loper. Op de kopse kant aan de Scharnerweg, worden twee appartementen op de begane grond samengevoegd voor een horecagelegenheid. Streven is om de restauratie van de Gemeenteflat af te ronden voor de bouwvakantie in augustus. Naast de restauratie worden de gebouwinstallaties voor verwarming, ventilatie en warm water vernieuwd en energiezuinig gemaakt.

Luchtwachttoren tijdens Koude Oorlog

Het torentje was in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in gebruik als luchtwachttoren. Het was voor het Korps Luchtwachtdienst een van de ruim 250 uitkijkposten die in Nederland het luchtruim in de gaten hielden. Het was immers de tijd van de Koude Oorlog. Dat betekende dat er vooral werd gelet op Russische vliegtuigen. De toenmalige radarapparatuur kon snelle, laagvliegende vliegtuigen tot 1500 meter nog niet signaleren. En dus moesten eventuele vijandelijke vliegtuigen door de luchtwachttorens worden opgemerkt om zo actie te kunnen ondernemen om eventuele vijandelijke aanvallen te bestrijden en burgers te waarschuwen. De luchtwachttorens waren vooral ondergebracht op bestaande gebouwen en soms op speciaal voor dit doel gebouwde losstaande torens.

Naoorlogs monument

De Gemeenteflat staat bekend als een voorbeeld van geslaagde woningbouw in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw is ontworpen door de toenmalige stadsarchitect Frans Dingemans. In de jaren 1948-1950 is het gebouwd in opdracht van de gemeente. Het was een tijd van grote woningnood. De woningen waren gericht op oudere echtparen, alleenstaanden en eenoudergezinnen. De flat was de eerste hoogbouw in de stad en voor die tijd van alle gemakken voorzien. Het gebouw had een lift, centrale verwarming en een vuilstortkoker. Vanuit architectonisch oogpunt valt de afwisseling in kleur -en materiaalgebruik op, de ritmiek en proportionering van de buitengevels en de uitspringende balkons. Verder is er een innovatieve bouwtechniek in beton toegepast. Een nieuwe bouwtechniek was nodig omdat er in de naoorlogse jaren te weinig stenen voorradig waren.

Gemeenteflat_toren.png

Gebiedsontwikkeling

De Gemeenteflat is het eerste vastgoedproject langs de Groene Loper dat is gestart. De uitvoering is in handen van Laudy Bouw & Ontwikkeling. De restauratie is een ontwikkeling van Avenue2/Ballast Nedam. Investeerder is Mulleners Vastgoed. Architect voor de restauratie is Fred Humblé.

Andere vastgoedontwikkelingen aan de Groene Loper zijn de nieuwe winkels van Albert Heijn, Gall&Gall en Etos aan de Scharnerweg en het nieuwe gemeentelijke stadspark tussen ANWB-flat en Torenflat.