Geplaatst op 11 oktober 2017

Planstudie Stad en Spoor

De planstudie Stad en Spoor Maastricht is een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein nieuwe mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken. De planstudie is een samenwerking tussen NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, Provincie, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht.

De partners werken in 2017 en 2018 samen aan de planstudie, met als wens te komen tot één plan voor Stad en Spoor. De planstudie moet rond de zomer van 2018 leiden tot een ambitiedocument.

Illustratie_stad_en_spoor_defintief_low_res.JPG

Mijn Gezonde Groene Loper

Stad en Spoor vloeit voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030van het project A2 Maastricht. Door de ondertunneling kunnen we de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbinden. Daarbij is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad relevant. Voor de planstudie Stad en Spoor stellen we ons tot doel de nieuwe kansen die zich voordoen na de ondertunneling voor Maastricht op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein te ontdekken en te grijpen voor de volgende generaties.

Opgaven

  1. Euregionaal Knooppunt: Maastricht als internationaal en regionaal knooppunt, met diverse mobiliteitsstromen en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat.
  2. Maastricht Gezonde Fietsstad: nieuwe kansen voor een duurzaam mobiliteitsnetwerk door het verbeteren van de fietsverbindingen die het spoor kruisen.
  3. Verbinden Stadsdelen: de kans om na de ondertunneling van de oude autoweg, de buurten aan oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar te verbinden, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  4. Poorten naar de Stad: toekomstige invulling van het stationsgebouw en het aantrekkelijker maken van verblijfsgebied in de directe omgeving zoals de entree aan de oostzijde en het stationsplein aan de westzijde.

Hoe?

Voor de planstudie betrekken we (belangen)organisaties, bewoners en eindgebruikers zoals treinreizigers, voetgangers en fietsers bij de planstudie voor Stad en Spoor. We zullen in het najaar van 2017 diverse activiteiten en bijeenkomsten organiseren, waarin we verschillende doelgroepen vragen mee te doen aan de brede toekomstverkenning.

Heeft u een vraag over de planstudie Stad en Spoor Maastricht? Mail stadenspoor@maastricht.nl.