12 maart 2018

Stad en Spoor Toekomstcafé - 11 april


De afgelopen maanden heeft het team van Stad en Spoor bouwstenen opgehaald bij omwonenden, bedrijven en organisaties. Met interviews op het station, wandelingen in het stationsgebied en met lezingen en workshops is een beeld ontstaan hoe mensen de toekomst zien van allerlei zaken rondom het station en het spoor. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke onderzoeken verricht.


Terugkoppeling resultaten

Bent u benieuwd naar de bouwstenen die zijn opgehaald? En de resultaten van de onderzoeken tot nu toe? Kom dan op 11 april om 17:30 uur het Stad en Spoor Toekomstcafé. Tijdens het café horen wij ook graag wat u vindt van de resultaten tot nu toe. U bent van harte welkom in het stationsgebouw (Stationsplein 27).


Programma 11 april

  • 17:30-21:30 Stad en Spoor Toekomstcafé – informatiemarkt, inspirerende lezing en rondetafelgesprek – binnenkort meer informatie

  • Hoe verder?

    Deze maanden worden de bouwstenen in het ambitiedocument vertaald naar concrete, richtinggevende doelen en ambities. Streven is om dit document in juni 2018 in conceptvorm te presenteren.