2 april 2018

Stad en Spoor Toekomstcafé - 11 april


De afgelopen maanden heeft het team van Stad en Spoor bouwstenen opgehaald bij omwonenden, bedrijven en organisaties. Met interviews op het station, wandelingen in het stationsgebied en met lezingen en workshops is een beeld ontstaan hoe mensen de toekomst zien van allerlei zaken rondom het station en het spoor. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke onderzoeken verricht.


Terugkoppeling resultaten

Bent u benieuwd naar de bouwstenen die zijn opgehaald? En de resultaten van de onderzoeken tot nu toe? Kom dan op 11 april om 17:30 uur het Stad en Spoor Toekomstcafé. Tijdens het café horen wij ook graag wat u vindt van de resultaten tot nu toe. U bent van harte welkom in het stationsgebouw (DIATO, Stationsplein 27).


Programma 11 april - Stad en Spoor Toekomstcafé (DIATO, Stationsplein 27)

  • 17:30-19:00 uur: informatiemarkt - tentoonstelling maquettes VMBO Maastricht
  • 19:00-20:00 uur: inspirerende lezing door architect Ton Venhoeven
  • 20:00-21:30 uur: rondetafelgesprek met onder andere spoorarchitect Joost Ruland, stedenbouwkundige Jake Wiersma en spoorzone-adviseur Fons Meijer.


Denkt u mee?
Wilt u meedenken over de toekomst van het station Maastricht en haar omgeving? Wilt u weten welke ideeën tot nu toe zijn opgedaan? En welke bouwstenen en onderzoekresultaten zijn opgehaald? Kom dan op woensdag 11 april naar het Stad en Spoor Toekomstcafé in het stationsgebouw (Stationsplein 27). Tijdens het Toekomstcafé presenteren wij onze tussenresultaten en kunt u reageren op wat u ziet en hoort. We gaan graag met u in gesprek en zijn benieuwd naar uw reactie.


Informatiemarkt (inloop vanaf 17:30 uur)
De afgelopen maanden heeft het team van Stad en Spoor bouwstenen opgehaald bij omwonenden, bedrijven en organisaties. Met interviews op het station, wandelingen in het stationsgebied en lezingen en workshops is een beeld ontstaan. Dat beeld presenteren we op interactieve wijze tijdens een informatiemarkt. Ook kunt u de drie mooiste maquettes van verbindingen over het spoor, gemaakt door leerlingen van VMBO Maastricht bekijken.


Lezing door Ton Venhoeven (om 19:00 uur) in samenwerking met Bureau Europa
Architect en stedenbouwkundige Ton Venhoeven geeft een lezing over trends in mobiliteit en 'transit oriented development'.


Rondetafelgesprek (om 20:00) in samenwerking met Bureau Europa
Moderator Frans Pollux gaat in gesprek met de tafelgasten over het verleden, het heden en de toekomst van de stationsomgeving.


Hoe verder?

Deze maanden worden de bouwstenen in het ambitiedocument vertaald naar concrete, richtinggevende doelen en ambities. Streven is om dit document in juni 2018 in conceptvorm te presenteren.