24 mei 2018

Van pilaren naar bogen...

Inmiddels zijn ze alweer een vertrouwd beeld voor omwonenden en passanten: de acht tot tien meter hoge haagbeuken ter hoogte van de Lourdeskerk en Scharnerweg. De reuzenpilaren werden afgelopen najaar geplant. Sinds dit voorjaar staan ze in volle bloei en vormen ze in het oog springende en beeldbepalende elementen op de Groene Loper.

Om uiteindelijk boombogen te creëren, is de gespecialiseerde firma Bruns deze week in de weer om metalen frames bovenop de pilaren te monteren. Binnen deze frames worden de takken naar elkaar toe geleid en gesnoeid. Het duurt ongeveer drie tot vier jaren voordat de boombogen volgroeid zijn.

station-7570-fc80aa2e.jpg

De boombogen bij de oversteek Voltastraat - 30 mei 2018.

De eerste drie jaar zal het onderhoud gecoördineerd worden vanuit het projectbureau A2 Maastricht en de firma Bruns. Ook de gemeente Maastricht is hierbij betrokken. Na de eerste aanloopjaren zal de gemeente het onderhoud overnemen.

Lees hier meer over de boombogen.

station-7563-ffd19ff6.jpg

De boombogen bij de oversteek Voltastraat – 30 mei 2018.