31 oktober 2017

UPDATE - Groene 'reuzenpilaren' voor mensen en vogels

Geplaatst op 31 oktober 2017

“De contouren van de Groene Loper worden zo langzaam steeds beter zichtbaar”, zegt dhr. Mommers. Hij is samen met zijn broer komen kijken hoe zes reusachtige haagbeuken worden geplaatst bij de oversteekplaats Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat. Over een paar jaar zijn de beuken naar elkaar toe gegroeid. De vier bogen bieden zo een groene doorkijk naar de wijken aan weerszijden.

Het groen is weer terug

Ook bij de rotonde op de Scharnerweg, aan de kant van de Torenflat, zijn zes groene ‘reuzenpilaren’ geplaatst. Ze stonden 25 jaar bij een boomkweker in Duitsland, totdat ze acht tot tien meter hoog waren. Vervolgens zijn ze getransporteerd naar Maastricht. De enorme kluit moet precies op een horizontaal hekwerk geplaatst worden. Deze betonstaalmat zorgt ervoor dat de bomen stevig staan en hun wortels de breedte in gaan. Eronder ligt immers de tunnel. “Ik vind het schitterend”, lacht dhr. Mommers. “We komen bijna elke dag wel even kijken. Ik ben in deze buurt geboren, dus we hebben hier vroeger als kinderen gespeeld in de weilanden. Toen kwam de A2. Wat ben ik blij dat het verkeer nu weer weg is.”

G9A6681-Pano-8bda8165.jpg

M van Maastricht of M van Mussenflat

De Duitse boomkweker is een gespecialiseerd bedrijf. Zij maken in het voorjaar de staal- en bamboeconstructie die ervoor moet zorgen dat de hagen in bogen naar elkaar toe gaan groeien. En ze trainen de medewerkers van de gemeente hoe ze de aparte bomen het beste kunnen onderhouden. Wethouder Gert-Jan Krabbendam komt ook kijken naar het plaatsen van de hagen. "De groene pilaren zijn door hun formaat een icoon voor de Groene Loper. Totdat de bomenlaan tot volle wasdom komt, zijn de reuzenpilaren de eerste uitnodiging om over de Groene Loper te wandelen en te fietsen en ook een plek waar vogels veilig kunnen nestelen. Als over een paar jaar de pilaren naar elkaar toe gegroeid zijn, vormen de bogen niet alleen de M van Maastricht, maar ook de M van Mussenflat."

G9A6650-bb1f1b48.jpg

Wijkverbindingen en variatie

Onafhankelijk voorzitter van het A2-buurtplatform dhr. Lutters bekijkt de operatie met een tevreden blik. “We zijn als platform vanaf het begin en bij elke fase betrokken. Daar zie je nu nog de effecten van. Zo vonden we het belangrijk dat naast de noord-zuid ook de verbinding tussen oost en west werd gemaakt. De groene bogen zijn zo’n element die deze koppeling zichtbaar maken. Nu worden twee oversteekplaatsen meer betrokken bij de Groene Loper.” Er worden uiteindelijk 11 soorten bomen geplaatst. “Dat vonden we ook belangrijk, die variatie. Stel je eens voor al die verschillende kleuren straks!” Aan het einde van de dag staan de 12 haagbeuken op hun plek. Klaar om uit te groeien tot welkomstpoorten op de Groene Loper.

G9A6661-05bb840d.jpg

Vragen

Naast enthousiaste reacties kregen we ook bezorgde vragen. Zijn het nieuwe stadspark tussen ANWB-flat en Torenflat en Groene Loper straks wel goed op elkaar aangesloten? Beide (basis)ontwerpen zijn gemaakt door de landschapsarchitecten van West8. Op deze manier zorgen we ervoor dat het een geheel wordt. En hoe zit het met het onderhoud? Bij het uitzoeken, planten en onderhoud van de boombogen is ook de gemeente Maastricht betrokken. De eerste drie jaar zal het onderhoud gecoördineerd worden vanuit het projectbureau A2 Maastricht en de Duitse leverancier. De leverancier zal de medewerkers van de gemeente extra scholen in het onderhoud.

G9A6663-5351854d.jpg


Voor mensen en vogels...

Geplaatst op 27 oktober 2017

Verschillende buurtgenoten hebben deze week het planten van de groene 'reuzenpilaren' op de voet gevolgd. De haagbeuken van ongeveer 8 tot 10 meter hoog kwamen met een bijzonder transport uit de buurt van het Noord-Duitse Bremen en hebben nu een nieuwe plek bij de rotonde Scharnerweg en de kruising Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat bij de Lourdeskerk. Op beide locaties staan de 2 x 3 'vogelflats' strak in het gelid tegenover elkaar. Ze zullen komende jaren uitgroeien tot boombogen. Fotograaf Fred Berghmans maakte enkele leuke foto's.

22829517_1735911010046119_9003303236957696032_o-b8f696e0.jpg
22791757_1735911266712760_3834094383721910384_o-5e0f889b.jpg
22792207_1735911260046094_8961767433167937582_o-d661d1bb.jpg
22769587_1735911263379427_2223872829834539474_o-bd71ab1e.jpg