28 februari 2019

Voorbereidend werk langs Groene Loper

De eerste nieuwe woningen van Ballast-Nedam Development komen tussen de Professor Cobbenhagenstraat en Professor Quixstraat langs de Groene Loper. Daar is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor kabels en leidingen. Daarna volgen er grondwerkwerkzaamheden voor het bouwrijp maken. In het tweede kwartaal kan dan de daadwerkelijke bouw van de eerste nieuwe woningen starten.

AronNijsFotogr-GroeneLoper-27februari2019-klein-009-b0267757.jpg

Kabels en leidingen aanleggen voor nieuwe woningen. Fotografie: Aron Nijs

BAM Infra voert in opdracht van Enexis en WML de voorbereidende werkzaamheden uit voor de hoofdleidingen van water, elektriciteit en internet. Daarnaast gaat Ballast Nedam Infra het terrein bouwrijp maken door bijvoorbeeld bomen te kappen, de juiste grondniveaus aan te brengen en de voorbereidingen om riolering naar de woningen te leggen. Vervolgens kan Laudy Bouw starten met de daadwerkelijke bouw van de eerste 120 nieuwe woningen op de Groene Loper. Vorig jaar zijn de ontwerpen aan belangstellenden gepresenteerd. Inmiddels zijn ze allemaal verkocht.

Tijdelijke omleiding

Voor de aanleg van de kabels en leidingen moeten de trottoirs worden opengebroken. Hiervoor is een tijdelijke omleiding ingesteld, omdat de openbare straatverlichting uit deze trottoirs zijn gehaald. Om de sociale veiligheid en verkeersveiligheid bij nacht te waarborgen is daarom een tijdelijke omleiding ingesteld vanaf de Prof. Quixstraat via het Old Hickoryplein. Ter hoogte van de Professor Cobbenhagenstraat is de President Kennedylaan weer bereikbaar.

AronNijsFotogr-GroeneLoper-27februari2019-klein-025-a30de8a1.jpg

Tijdelijke omleiding vanaf de prof. Quixstraat via het Old Hickoryplein. Fotografie: Aron Nijs

Nieuwe trottoirs openbreken?

Helaas kan dat niet anders. Eerst moet precies bekend zijn wat voor soort woningen in welke aantallen gebouwd worden. Voor de eerste fase woningbouw is nu voldoende informatie beschikbaar. Ook actuele ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening van nieuwbouwwoningen kunnen nu worden meegenomen. Een jaar geleden zou Ballast Nedam Development bijvoorbeeld nog een gasnet hebben laten aanleggen, nu worden gasloze, energie neutrale woningen gebouwd met ook andere eisen aan het elektriciteitsnet omdat de woningen zonnepanelen krijgen.

Bijzonderheden nieuwe woningen in vogelvlucht

  • Zoveel mogelijk energie neutrale woningen en appartementen
  • Ecologische verrijking van bestaande wijken door bijvoorbeeld aanleg bijenlint
  • Deelmobiliteit door inzet van groene deelauto’s in de wijk
  • Meer ruimte voor fiets door grotere bergingen en fietsparkeerplaatsen in openbaar gebied
  • Onderzoek hoe nieuwe bebouwing energie kan opleveren voor de omgeving

Vernieuwingen doorvoeren vraagt om samenwerking. Ballast Nedam Development en gemeente Maastricht hebben het Maastrichts Energie Akkoord ondertekend. Andere partners: projectbureau A2 Maastricht en Centrum voor Natuur en Milieu Educatie.

AronNijsFotogr-GroeneLoper-27februari2019-klein-022-bdcf8d97.jpg

fotografie: Aron Nijs