22 december 2017

Voortgangsbericht Stadspark Maastricht-Oost

Langzaam maar zeker krijgt het Stadspark Maastricht-Oost vorm. Het is overigens een werknaam. Een definitieve naam is nog niet gekozen. Inmiddels staan er al bomen en wordt er druk gewerkt aan het monument, maar wanneer is het park helemaal af? Marianne Bauling, projectmanager Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Maastricht en John Martens, projectleider Stadsinfrastructuur, vertelt over de mijlpalen die er de komende tijd aankomen.

Monument in ere hersteld

De beeldengroep van het Limburgs Bevrijdingsmonument van Charles Eyck op het Koningsplein was door de jaren heen behoorlijk vervuild met graffiti en groene koperoxide. Er misten zelfs enkele schakels aanslag. “Dat is allemaal gereinigd en hersteld”, vertelt Marianne. “We zijn nu nog bezig met het bordes. De doeken hangen er ter bescherming van de beeldengroep.” Tijdens herdenkingen is jarenlang geen vuur aangestoken, doordat de vuurschaal in zeer matige staat verkeerde. “Dit is nu ook gerepareerd. Tijdens de herdenking in 2018 kan met behulp van brandblikken het vuur weer branden.”

IMG_0774-3-c384f91a.png

Er wordt hard doorgewerkt aan het Stadspark Maastricht-Oost

Planning stadspark

“We hadden het nieuwe Stadspark graag in december opgeleverd, maar dat gaat helaas niet lukken”, zegt Marianne. “In het park op het Koningsplein liggen nog brokstukken van de oude A2 en de tijdelijke N2. Die moeten er eerst uit. Daarna kunnen wij het gras inzaaien”, vult John aan. “Nu is het daar te nat en koud voor. Dus dat is naar begin volgend jaar verplaatst. Zo rond mei 2018 zal het grasveld klaar zijn. De Stichting Stadspark Maastricht-Oost organiseert dan een evenement, samen met de verschillende wijken, om te vieren dat het park af is.” Maar er is al eerder reden voor een feest. Marianne: “Ja, het basale groen en grijs van de gemeente, de infrastructuur en de groenelementen, zijn al grotendeels een maand of zo eerder af. Dan zal ook het merendeel van de inrichting van het openbaar gebied voor de Groene Loper klaar zijn. Dat is een belangrijke mijlpaal.”

Beweegtuin, Mosasaurus en Paviljoen

Terwijl de gemeente Maastricht het groen en grijs voor haar rekening neemt, heeft de Stichting Stadspark Maastricht Oost met crowdfunding geld opgehaald voor ‘meer’. Marianne: “Zo komt er op het Oranjeplein een Beweegtuin met toestellen voor jong en oud. Dit zal hopelijk ook zo rond mei 2018 gerealiseerd zijn.” Een ander idee van de Stichting is om een kunstelement met speelfunctie, ontworpen door West8, in de vorm van een Mosasaurus te plaatsen. “Dit is afhankelijk van de aanwezige middelen, moet nog uitgewerkt worden en duurt dus wat langer. Ik verwacht dat het niet eerder dan eind 2018 geplaatst wordt. En er komt een paviljoen, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Hiervoor gaan we, samen met de stichting Stadspark Maastricht-Oost, begin 2018 op zoek naar een exploitant.”

IMG_0773-d31eacb7.jpg

Er wordt hard doorgewerkt aan het Stadspark Maastricht-Oost

Samen met de gemeente

De samenwerking tussen gemeente en omwonenden van het Stadspark is niet uniek, maar wel bijzonder. “Vanaf het begin hebben we bewoners betrokken bij de plannen. Zo ontstond de Klankbordgroep en later zelfs een Stichting. Zij blijven ook betrokken als het park straks af is”, vertelt Marianne. Er is samen nagedacht over het succesvol maken van het park. Een plek die veilig en schoon is én blijft. “De Mosasaurus wordt echt de eyecatcher en aanjager. Hier komen kinderen spelen, ouders en grootouders komen met ze mee. Zij gaan vervolgens een kopje koffiedrinken in het Paviljoen. Dat wordt het hart van het park. Zo ontstaat er een gezellig en levendig park.” Marianne en John zijn enthousiast over dit partnerschap. “Ik ben nu drie jaar betrokken bij de Klankbordgroep en de Stichting. En ik ben erg trots op ze!” lacht Marianne.