A2 Maastricht is méér dan een tunnel

Hoe zit het ook alweer...

1 juni 2016

Het is een totaalplan voor stad en snelweg. Voor infrastructuur en bovengrondse herinrichting. Voor snelverkeer en langzaam verkeer. Voor bezoekers en bewoners. Voor stedenbouw en een betere leefomgeving met meer verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Nu we eind dit jaar de tunnel in gebruik gaan nemen,worden we steeds nieuwsgieriger naar de bovengrondse Groene Loper van Europaplein tot aan de Meerssenerweg.

Parklaan_02_146_klein_Toekomstimpressie.png


Ondertussen werken we nog steeds volgens de lijnen die in 2006 zijn uitgezet:

  • Een integraal ontwerp voor stad en snelweg. Niet eerst een tunnel laten bouwen en naderhand kijken wat bovengronds nog mogelijk is.
  • Een samenwerking op drie niveaus van landelijk bestuur (rijk, provincie, gemeente) in één Projectorganisatie A2 Maastricht. Zo zijn de verplichte procedures voor Nederlandse begrippen in ‘slechts’ zeven jaar doorlopen en kon men zeven keer een reactie op de plannen geven.
  • Een bijzondere uitvraag aan de markt. Deze heeft geleid tot een totaalplan voor stad en snelweg en tot de eerste dubbellaagse tunnel in Europa die geschikt is voor zowel personenauto’s als vrachtauto’s.

De meeste aandacht gaat uit naar de bouw van die tunnel. Maar ondertussen zijn en worden nog 21 ‘kunstwerken’ waaronder bruggen, ecoducten en fly-overs (af)gebouwd. Ze zijn allemaal onderdeel van het totale verkeerssysteem dat straks functioneert tussen Kruisdonk en Randwyck.

JT_Reportage_brandweer_Maastricht_4483_1.jpg

Ter voorbereiding op de ingebruikname van de A2-tunnel gingen in eind januari zo'n 50 brandweerlui op oefening in Zwiterland.