Bijgewerkt op 28 januari 2016

Nieuw park aan het Koningsplein en Oranjeplein

Het doel van de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein is om beide pleinen tussen de ANWB-flat en de Torenflat te vernieuwen tot één groen park met ruimte voor verschillende functies aan weerszijden van de Scharnerweg. Eind 2014 hebben Avenue2, projectbureau A2 Maastricht, Albert Heijn en gemeente Maastricht de gezamenlijke ambitie uitgesproken om het gehele gebied in één samenhangend plan aan te pakken om zo een visitekaartje voor de eerste ontwikkeling langs de Groene Loper af te geven.

2015 heeft de gemeente Maastricht samen met de klankbordgroep ‘Koning Oranjepark’ gewerkt aan het samenstellen van een schetsontwerp. Zie onderstaand resultaat. Het gebied zal veranderen in een groen park met ruimte voor verschillende functies: “Wandelen, sporten, spelen en recreëren”.

Inloopbijeenkomst_Koningspark.png

2016 Schetsontwerp van het nieuwe park aan het Koningsplein en Oranjeplein na overleg met klankbordgroep

De gemeente wil de resultaten van de samenwerking met de klankbordgroep met u delen tijdens een inloopmiddag op maandag 15 februari tussen 16.00 en 17.00 uur in het Trefcentrum Wittevrouwenveld. U kunt o.a. een virtuele wandeling maken door het park.


Tijdpad


2018

 • Oplevering stap 3 en 4 nieuw park aan het Koningsplein en Oranjeplein

2017

 • Oplevering Groene Loper en basis Koningspark (stap 1 en 2)
 • Start realisatie stap 3 en 4 o.b.v. draagvlak en extra middelen

2016

 • 15 februari inloopmiddag resultaten klankbordgroep ‘Koning Oranjepark’
 • Start realisatie stap 1 en 2 en start aanleg Groene Loper
 • Afweging en besluitvorming stap 3 en 4 o.b.v. draagvlak en extra middelen

2015

 • Verdere info en dialoog
 • Uitwerken voorkeursvariant stap 1 en 2 binnen taakstellend budget
 • Verkennen stap 3 en 4 en het vinden van extra middelen

2014

 • 2014 Toekomstimpressie nieuw stadspark gepresenteerd op informatiebijeenkomst december 2014
 • Verrijking plan via co-design en infobijeenkomsten
Koningspark.jpg

2014 Toekomstimpressie nieuw stadspark gepresenteerd op informatiebijeenkomst december 2014


Wat eraan vooraf ging

Downloads

Voortgangsbericht gemeente Maastricht over herinrichting Koningsplein/Oranjeplein (28 mei 2015)

Vragen en antwoorden infoavond 2 december 2014

Presentatie nieuw stadspark 2 december 2014

Collegenota over de integrale planontwikkeling van centrum Maastricht Oost 12 november 2014


Gemeentelijke projectleider

Marianne Bauling
Marianne.bauling@maastricht.nl