Vikingsite

Bijgewerkt op 30 mei 2017


Na ingebruikname van de tunnel in december 2016 gaat ca. 80% van het huidige verkeer ondergronds, waardoor bovengronds een kwalitatief hoog woonklimaat kan worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving. De inrichting van het openbaar gebied zal in het eerste kwartaal van 2018 gereed zijn. Langs de autoluwe Groene Loper komen in totaal maximaal 1.100 nieuwe woningen. Op deze locatie worden naar verwachting de eerste 100 tot 150 woningen gebouwd die, met een knipoog naar de Noormannensingel, de werknaam Vikingsite heeft gekregen. De bouw wordt een mix van stadswoningen, woon-werkwoningen en appartementen. Binnen bepaalde planologische randvoorwaarden zijn ook andere functies zoals dienstverlening en onderwijs mogelijk.