Wonen, werken en recreëren aan de Groene Loper

Bijgewerkt op 24 maart 2016


Over een lengte van ca. 5 kilometer ontstaat een groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers. Het deel tussen het Europaplein en de Geusselt is ongeveer 2,7 km lang en wordt een plek waar mensen bij elkaar komen om te wonen, te werken en te ontspannen. De parkachtige sfeer ontstaat door een wandel- en fietsstrook in halfverharding én door de ca. 2000 bomen die naar verwachting vanaf 2017 geplant worden. Ten noorden van de Geusselt slingert de Groene Loper door richting Buitengoed Geul & Maas.

Toekomstig straatbeeld van de Groene Loper

Het middengebied van de Groene Loper boven op de tunnel bestaat uit een wandel- en fietsstrook van ongeveer 6 meter breed. Aan weerszijden daarvan komt een groene zone met daarnaast een rijstrook voor bestemmingsverkeer, parkeerruimte en een trottoir. Aansluitend worden nieuwe woningen en commerciële functies toegevoegd op de vrijgekomen ruimten. In totaal komt een oppervlak van ongeveer 100.000 m2 ter beschikking.

Gevarieerd woningaanbod en commercieel vastgoed

Tegen 2017 zult u in de stad ook steeds meer bouwactiviteiten zien. Passend in het bestaande straatbeeld rijzen maximaal 1.100 woningen op de vrijgekomen ruimte. Het aanbod aan woningen en appartementen wordt zeer divers, zodat toekomstige bewoners met verschillende wensen de mogelijkheid krijgen om aan de Groene Loper te wonen. Daarnaast kan tot 30.000 m2 aan commerciële ruimte toegevoegd worden, bijvoorbeeld winkels en gezellige horecazaakjes die bijdragen aan een levendig Maastricht-Oost. Het nieuwe vastgoed zorgt voor een natuurlijke overgang naar de bestaande bouw en verbindt de wijken in Maastricht-Oost weer met elkaar.

Wat_is_de_GL_Voortraject_met_verm-1647bce5.jpg