20 januari 2018

Informatieronde Stad en Spoor

zaterdag 20 januari 10:00-12:00 uur Trefcentrum Wittevrouwenveld

Op zaterdag 20 januari praten we de gemeenteraad bij over de studie Stad en Spoor. Want tijdens diverse bijeenkomsten werd duidelijk dat er verschillende ideeën zijn over de toekomstige invulling van de oostzijde van het stationsgebied.

We praten de gemeenteraad bij over de activiteiten die er tot nu toe zijn georganiseerd. Ook over de verschillende ideeën en hoe we dat de komende maanden verwerken in een ambitiedocument.

Iedereen is van harte welkom bij deze informatieronde in het Trefcentrum Wittevrouwenveld (Edisonstraat 4) van 10:00 tot 12:00 uur. Gelieve aan te melden via: stadenspoor@maastricht.nl