Biodiversiteit: méér flora en fauna

Stel dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn of alleen cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat zou niet werken. We hebben op aarde allerlei soorten aan dieren en planten. Samen houden ze de natuur in balans. Dat noemen we biodiversiteit.

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Om de soortenrijkdom van flora en fauna te beschermen, moet iedereen zijn beste beentje voor zetten. Dat gebeurt ook aan de Groene Loper. Gemeente Maastricht, Projectbureau A2 Maastricht, Ballast Nedam Development en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) werken hier samen aan het bevorderen van de biodiversiteit. Het groen in het gebied biedt kansen voor dieren en planten. Daarnaast ben je via de Groene Loper aan de noordkant zo in de natuur, tot aan Buitenplaats Vaeshartelt in het Buitengoed Geul en Maas.

Ruimte voor de bij

Bij het bevorderen van de biodiversiteit aan de Groene Loper draait veel om de bij. In Maastricht leven maar liefst 179 soorten wilde bijen. Nergens anders in Nederland is dat aantal zo hoog. De gemeente Maastricht doet veel om de bij zich hier thuis te laten voelen. In 2019 heeft de organisatie ‘Nederland Zoemt’ Maastricht daarom erkend als ‘Bijvriendelijke gemeente’. De bij kan, anders dan bijvoorbeeld vlinders, ook goed gedijen in een stedelijke omgeving. Daarom wordt de Groene Loper zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor bijen, door de aanplant van bloembollen, lavendel en inheemse bloemen (zoals slangenkruid) en het plaatsen van bijenhotels. Ook is op de plekken waar voorlopig nog niet wordt gebouwd vier hectare ingezaaid met inheemse bloemen.

Nestkasten en bomen

Daarnaast neemt Ballast Nedam Development in de nieuwe huizen nestkasten op voor vleermuizen en gierzwaluwen. Verder zijn er de bomenbogen aan de Groene Loper. Kleine vogels kunnen in deze ‘mussenflats’ veilig verblijven en nestelen.

Effect op vele vlakken

Zo zorgt een optelsom van kleine ingrepen voor een grotere biodiversiteit. Dat is goed voor de flora en fauna, maar ook voor de bewoners en gebruikers van de Groene Loper. Het in aanraking komen met natuur doet de mens goed; zo komt de biodiversiteit uiteindelijk onze gezondheid ten goede.

Het laatste nieuws

Lees hier over de laatste ontwikkelingen rondom biodiversiteit op de Groene Loper: