5 januari 2023

Dear Hunters laatste jacht aan de Groene Loper

In de voortuin van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk staat sinds november 2022 een oude bekende. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van bureau Dear Hunter verblijven weer twee maanden in hun container aan de Groene Loper. Ze onderzoeken deze keer of de beloftes van project A2 Maastricht zijn nagekomen. 

Hoe het begon

Dear Hunter heeft een speciale geschiedenis met de Groene Loper. Zo’n zeven jaar geleden stond hun witte container voor het eerst in het gebied, op de kop van de Frankenstraat. De Groene Loper was nog volop in aanleg. Door een tijdlang écht in het gebied te zijn en er te wonen, hard te lopen, boodschappen te doen en de hond uit te laten ervaren de twee de omgeving. Dankzij hun achtergrond als architect spreken ze tegelijkertijd de taal van stedenbouwkundigen. Hun bevindingen delen ze met Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2. 

In 2020 keren ze terug om kleur te geven aan het gezondheidsonderzoek naar de Groene Loper. De Universiteit Maastricht voert metingen uit om te kijken of omwonenden daadwerkelijk meer bewegen sinds de ondertunneling. Om betekenis te geven aan het cijfermateriaal, verblijven Remy en Marlies nogmaals in het gebied. Zo ontdekken ze kansrijke plekjes in de zijstraten van de Groene Loper.

Kleur zorgt voor mismatch

Het stel is dus geen onbekende in het gebied. “Mensen herkennen ons”, vertelt Remy. “Ze hebben vertrouwen in het onderzoek en verwachten er veel van.” Marlies vult aan: “Door onze eerdere ervaringen kijken we niet meer met een totaal frisse blik naar de omgeving. Daarom zijn we begonnen met de kaart van het project te bekijken. Wat meteen opvalt, is dat het stuk dichtbij de Groene Loper beter is ingekleurd dan straten verderop. Dat is logisch, want dat zijn de grenzen van het projectgebied. Maar als je met de omgeving - die je graag bij de Groene Loper wil betrekken - in gesprek gaat en deze kaart toont, zien zij hun eigen straat niet duidelijk terug. Zij zijn letterlijk en figuurlijk niet in beeld. Daardoor ontstaat een groot verschil met de Groene Loper.”  

Verschil oud en nieuw

De vraag van Dear Hunter is nu: waar geven de omliggende wijken kleur aan de Groene Loper? Marlies: “Dit gebied ondergaat een transformatie. Voor de nieuwe bewoners spreekt dat voor zich, maar voor de oude bewoners verandert er ook iets. Hun woongebied is nu ineens een bestemming voor anderen geworden. Mensen komen op bezoek, koffie drinken, wandelen.” Remy: “Daardoor verandert het wonen in deze wijk. Er moet opnieuw over nagedacht worden. De vraag dient zich dan aan: wie is hiervoor verantwoordelijk? Naast overheid, makelaars, ontwikkelaars zijn dat de bewoners zelf. Zijn ze solidair naar elkaar toe, ontstaat die onderlinge verbinding?” Oftewel: wie kleurt de uitlopers van de Groene Loper in?

Drie Groene Lopers

Terug naar de kaart van het gebied. Marlies: “De ontwikkelaar kleurt natuurlijk alleen de nieuwe woningen in. Hierdoor ontstaan U-vormen die met hun rug naar de Groene Loper liggen. Maar kleur je ook de bestaande bebouwing in, dan ontstaan er blokjes met een interessante binnenruimte die mensen samen kunnen gebruiken. Oude én nieuwe bewoners.” Remy laat een nieuwe kaart zien. “Kijk, zo ontstaan er drie Groene Lopers en veel meer kansen. Voor iedereen. Dan ontstaat er pas echt die zo gewenste verbinding.”

De stem van de bewoners

Marlies en Remy zijn nog tot eind januari aan het onderzoeken. Dan begint de analyse en maken ze als eindproduct een routekaart. “Hierin gebruiken we concrete voorbeelden die direct toepasbaar zijn, zodat mensen er écht iets mee kunnen”, vertelt Marlies. “Niet alleen de wethouder en beleidsmakers, maar vooral de bewoners. Zij hebben dadelijk een instrument in handen waar ze mee de boer op kunnen. We willen ze een stem geven. Ons onderzoek staat immers volledig ten dienste aan het gebied.” 

Foto's: Aron Nijs