18 maart 2020

Groene Loper Lab: experimenteren, leren en verbinden

De Groene Loper is nog niet af. Er wordt flink aan de weg getimmerd en er zijn allerlei initiatieven. In de Theresiaschool bijvoorbeeld. Daar zit sinds kort het Groene Loper Lab. Een plek waar geëxperimenteerd wordt, waar ideeën dat extra zetje krijgen om in actie te komen en waar mensen elkaar ontmoeten. We gingen langs bij twee ‘laboranten’.

'Laboranten' Jos en Anton in het Groene Loper Lab

Op onderzoek uit

Jos Saes is de verbindingsofficier van het lab. “Je kunt je voorstellen dat de Groene Loper allerlei maatschappelijke effecten te weeg brengt. Dat wilden we eens laten onderzoeken”, vertelt hij. “Waar liggen kansen? Wat zijn de mogelijkheden? De conclusie was: er gebeurt al ontzettend veel. Soms niet eens door de Groene Loper. Het was er al.” De bevindingen van deze verkenning werden eind 2018 samengevat in een rapport.

De ruimte krijgen

En toen? “Het rapport hebben we destijds aangeboden aan onze wethouders. Nu zijn we bezig om dit te vertalen naar een concrete aanpak. In het rapport staan namelijk kansen geschetst, een richting. Het is een proces. Iets dat tijd nodig heeft, waarin je moet experimenteren en fouten mag maken. Zoals in een echt laboratorium.” Gelukkig krijgt Jos de vrije ruimte die hiervoor nodig is.

Twee werelden

Maar wat doet een verbindingsofficier? “Ik leg de verbinding tussen de leefwereld en de systeemwereld.” Dat moet hij even uitleggen. “De systeemwereld is waar de regels worden gemaakt. Zoals de gemeente, maar ook door organisaties. Daarnaast is er de wereld waarin we samenleven. Die twee staan soms ver van elkaar vandaan. Ik breng ze weer met elkaar in contact.” Hoe doet hij dat? “Door hier in de wijk te zijn en te luisteren naar mensen met ideeën. Ik breng hen in contact met anderen, zodat ze verder kunnen”, vertelt Jos. “Maar ik zorg er ook voor dat de ervaringen uit de leefwereld bij beleidsmakers terecht komen. Bij de systeemwereld. Door de verhalen van mensen van vlees en bloed te vertellen, door te leren van hun lessen, beïnvloeden we het beleid.”

De wereld bloeit

Misschien wordt het met een paar voorbeelden nog duidelijker. “Een groep Marokkaanse moeders komt in de Theresiaschool geregeld samen voor het project Toolkit. Hun doel is om informatie en ervaringen uit te wisselen om zo Marokkaanse jongeren weerbaarder te maken. Toen het United World College in de Theresiaschool een event over haat wilde organiseren, heb ik hen aan elkaar voorgesteld. Nu gaan de Marokkaanse moeders een workshop organiseren tijdens dit event.” Jos maakte een praatje met de studenten achter Precious Plastic en nodigde hen uit om hun plastic-recycle-machine in de Theresiaschool neer te zetten. “Zodat iedereen het kan zien.” Dankzij de samenwerking met Relim ontmoette hij iemand die verticale tuinen maakt. “Een echte Willy Wortel. Ik heb hem met Ballast Nedam Development in contact gebracht, misschien kan hij iets betekenen bij de bouw aan de Groene Loper. De wereld bloeit!

Slim toeval

De andere laborant is Anton ten Westenend. Het Groene Loper Lab is inmiddels zijn vierde laboratorium. “Ik geloof in slim toeval. De voorbeelden die Jos noemt zijn mooie combinaties die soms per ongeluk ontstaan.” Anton kwam vroeger al geregeld in Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. “Ik ben betrokken bij 360Zuid en Aanzet, twee organisaties die zich bezig houden met sociale innovatie. Bij Aanzet staat vooral het thema armoede centraal, of liever gezegd bestaanszekerheid. Dat speelt hier natuurlijk ook. Tegelijkertijd heeft de wijk Wittevrouwenveld het hoogste percentage vrijwilligers. Zij zijn het hart van de stad. Er is ontzettend veel mogelijk als mensen maar uit hun bubbel durven te komen. De Groene Loper is echt als een brug die bewoners verbindt. Met elkaar, maar hopelijk nu dankzij het lab ook met de wereld waar het beleid wordt gemaakt.”

‘Daar ontmoeten we elkaar’

Op een schoolbord in het laboratorium staat een lijst met toekomstige activiteiten in de Theresiaschool. Er gaat van alles gebeuren. Een paar deuren verder zitten de Marokkaanse moeders. Aan hun muur hangt een spreuk: ‘Voorbij de ideeën van goed en kwaad is een tuin, daar ontmoeten we elkaar.’ Anton: “Als we elkaar tegenkomen en vragen stellen, dan ontstaan de mooiste dingen. We zetten onze deuren dan ook bewust open.” Het borrelt en het bruist in het Groene Loper Lab. Jos: “Misschien is dit ook interessant voor andere plekken in de stad. Ik geloof echt dat onze manier van werken uiteindelijk meer gelukkige mensen oplevert en minder geld kost. Het is alleen een kwestie van tijd. Pas aan het einde staat de pot met goud.” 

Nieuwsgierig? Of heeft u zelf ideeën? Breng dan een bezoek aan het experiment Groene Loper Lab.