31 mei 2021

Maatregelen voor bouwverkeer Groene Loper (noord)

Aan de Groene Loper wordt flink gebouwd. Dat zorgt voor veel bouwverkeer. Om omwonenden en gebruikers van de Groene Loper zo min mogelijk tot last te zijn, worden er enkele maatregelen genomen.

In het noordelijk deel van de Groene Loper wordt volop gebouwd aan nieuwe woningen

Verkeersplan

In overleg met de gemeente is aannemer Laudy bezig met een verkeersplan. Chauffeurs die voor leveringen op de Groene Loper moeten zijn, gaan vanaf de Terblijterweg rechtstreeks via de Dr. Schaepmanstraat verwezen worden naar de plek waar ze moeten zijn. 

Het is de bedoeling dat zo het vrachtverkeer in bijvoorbeeld de Burg. van Oppenstraat afneemt. Aan de kant van de Geusselt komt aan het begin van de Burg. van Oppenstraat een bord dat vrachtverkeer van Laudy de straat niet in mag rijden. Aan de kant van de Voltastraat zal wel soms vrachtverkeer de Burg. van Oppenstraat in rijden, om bij het bouwterrein dat daar ligt te komen.

Deze maatregelen gaan zo snel mogelijk in. Laudy is in afwachting van de levering van de verkeersborden en plaatst deze zodra ze beschikbaar zijn.

Blik op de nieuwbouw aan de Burg. van Oppenstraat

Tijdelijke 30 km/uur zone

Om verkeer langzamer te laten rijden en zo de veiligheid van overstekend bouwpersoneel en gebruikers van de Groene Loper te bevorderen, komt er tijdelijk een 30 km/uur zone. Deze zone komt tussen de Kolonel Millerstraat en de voormalige Theresiaschool. Deze week (begin juni) worden de borden hiervoor geplaatst en gaat deze maatregel in. 

Parkeerinstructie voor bouwpersoneel

Buurtbewoners melden regelmatig dat bouwpersoneel in de buurten rond de Groene Loper parkeert. Aan het bouwpersoneel wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat parkeren in de buurt niet de bedoeling is en dat het parkeerterrein op het voormalige KPN-terrein voor hen bestemd is. 

Werknemers die nieuw zijn en voor de eerste keer op de bouw komen, krijgen een instructie over veiligheid, (gedrags)regels en andere zaken op en rond de bouw. Het bouwpersoneel dat al langer aan het werk is op de bouwplaatsen rond de Groene Loper krijgt deze instructie ook nog eens. In de instructie wordt ook meegenomen dat de medewerkers hun auto moeten parkeren op het KPN-terrein. 

Het is niet mogelijk om bouwpersoneel te verbieden hun auto/busje op reguliere parkeerplaatsen neer te zetten. Tegen foutparkeerders kan uiteraard wel opgetreden worden door team Handhaven Openbare Ruimte van de gemeente Maastricht.

Werkzaamheden Burg. Bauduinstraat

In de loop van het jaar gaat woningstichting Maasvallei verder met de bouwwerkzaamheden tussen de Burg. Bauduinstraat en de Groene Loper. Laudy is ook hier de aannemer van. De omwonenden van dit bouwterrein krijgen nog informatie over hoe dit terrein ingericht gaat worden en van welke route bouwverkeer gebruik zal maken (als dit niet over de Groene Loper is).

Iets melden?

Heeft u vragen of klachten? Maak een melding via www.verbeterdebouw.nl.

 

Fotografie: Bert Janssen