Masterplan

Het Masterplan is een uitwerking van het stedenbouwkundig plan De Groene Loper, waarmee Avenue2, een samenwerkingsverband van Strukton en Ballast Nedam, in 2009 door Projectbureau A2 is geselecteerd voor het project A2 Maastricht. Het plan De Groene Loper is één plan voor stad en snelweg; het betreft een integraal plan waarmee een oplossing wordt gecreëerd voor de snelweg door middel van een dubbellaagse tunnel. De stad wordt geheeld doordat oost-westverbindingen worden hersteld en kansen ontstaan voor Maastricht-Oost. Met het afwerken van de infrastructuur medio 2017 en de openbare ruimte begin 2018 ontstaat de situatie waarin de stad is geheeld en kansen voor Maastricht-Oost kunnen worden benut.

Sinds het verlenen van de opdracht in 2009 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. In 2015 heeft Avenue2 besloten de interne taakverdeling aan te passen. Dit heeft ertoe geleid dat Strukton verantwoordelijk is voor de infrastructuur en de openbare ruimte en dat Ballast Nedam Development verantwoordelijk is voor de vastgoedontwikkeling.

Vormgevingsvisie

Onderdeel van dit Masterplan is de Vormgevingsvisie deel C (de VV-C). De VV-C richt zich op de vormgeving van de te realiseren gebouwen en hun positionering aan de openbare ruimte, waar de eerdere vormgevingsvisies A en B zich vooral richtten op de kunstwerken en de openbare ruimte, en is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Ballast Nedam Development.

Het Masterplan beschrijft de ambities van Ballast Nedam Development om van De Groene Loper een succes te maken. Het vastgoed dat Ballast Nedam Development aan De Groene Loper realiseert, zal bijdragen aan het ruimtelijk en sociaal verbinden van de wijken aan weerszijden van de Groene Loper én van Maastricht-Oost met de rest van Maastricht en het buitengebied. De Groene Loper wordt een statige laan met hoogwaardige architectuur, die staat voor een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefgebied met oog voor detail. De Groene Loper zal ervoor zorgen dat de voormalige barrière van de A2 niet meer wordt ervaren, uit het collectieve geheugen zal verdwijnen en dat Maastricht-Oost een stevige impuls krijgt als hoogwaardig stedelijk woongebied, waarvan de kwaliteiten worden erkend en gewaardeerd in stad en ommeland.


Klik op de tegels hiernaast om meer te lezen over de verschillende plandelen.