Enquête over kernkindcentrum aan de Groene Loper

Bedankt voor uw deelname!

De omgevingsenquête voor het nieuwe kernkindcentrum is gesloten. Tot 8 december konden huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied rondom de Groene Loper hun ideeën en wensen laten weten voor de beste, meer definitieve locatie van het kernkindcentrum.

Stichting kom Leren (basisonderwijs), MIK Kinderopvang, Gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht danken alle deelnemers voor het invullen van de enquête.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher gaat de resultaten van de omgevingsenquête nu verwerken tot een eindrapportage. Het streven is om de resultaten medio januari te kunnen presenteren.

Voor nu wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en graag tot in het nieuwe jaar.

Het gebied van en rondom het Leeuwenparkje is aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum.

De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten dat er een nieuw kernkindcentrum komt aan de Groene Loper. Een centrale voorziening voor alle kinderen uit de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. Eventueel kunnen ook buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen worden toegevoegd.

De locatie

De gemeente Maastricht heeft het gebied van en rondom het Leeuwenparkje aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Dit ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent-locaties. Huidige en toekomstige bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn kunnen straks gebruik maken van het kernkindcentrum. 

Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het uitvoeren van het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper. Voor het benutten van de kansen en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit.

> Meer weten over de locatie?

Omgevingsenquête

Voor het nieuwe kindcentrum werken Stichting kom Leren (basisonderwijs), MIK Kinderopvang en de gemeente Maastricht samen. Zij vinden ook de mening van omwonenden en toekomstige gebruikers van het kernkindcentrum belangrijk. Projectbureau A2 Maastricht helpt mee de ideeën en kansen van en voor de omgeving in kaart te brengen. Dit gebeurt via een omgevingsenquête uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher.

> Over het onderzoek