Doet u mee?

Enquête over kernkindcentrum aan de Groene Loper

Via een omgevingsenquête kunnen vanaf 17 november tot aan 8 december huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied rondom de Groene Loper meedoen om ideeën en kansen in kaart te brengen voor ‘de beste, meer definitieve locatie’ van het kernkindcentrum. Een gezamenlijke zoektocht naar maatschappelijke randvoorwaarden voor ‘de beste, meer definitieve locatie’.

De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten dat er een nieuw kernkindcentrum komt aan de Groene Loper. Een centrale voorziening voor alle kinderen uit de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. Eventueel kunnen ook buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen worden toegevoegd.

Het gebied van en rondom het Leeuwenparkje is aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum.

De locatie

De gemeente Maastricht heeft het gebied van en rondom het Leeuwenparkje aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Dit ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent-locaties. Huidige en toekomstige bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn kunnen straks gebruik maken van het kernkindcentrum. 

Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het uitvoeren van het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper. Voor het benutten van de kansen en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. 

> Meer weten over de locatie?

Doet u mee met de omgevingsenquête?! 

Voor het nieuwe kindcentrum werken Stichting kom Leren (basisonderwijs), MIK Kinderopvang en de gemeente Maastricht samen. Zij vinden ook de mening van omwonenden en toekomstige gebruikers van het kernkindcentrum belangrijk. Projectbureau A2 Maastricht helpt mee de ideeën en kansen van en voor de omgeving in kaart te brengen. Dit gebeurt via een omgevingsenquête uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. 

> Ja, ik wil meedoen
> Over het onderzoek