Een nieuw kernkindcentrum aan de Groene Loper


De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten dat er een nieuw kernkindcentrum komt aan de Groene Loper. Een centrale voorziening voor alle kinderen uit de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn. In een kernkindcentrum zijn in ieder geval onderwijs en kinderopvang in één gebouw gehuisvest. Eventueel kunnen ook buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen worden toegevoegd.

De locatie

De gemeente Maastricht heeft vervolgens het gebied van en rondom het Leeuwenparkje aangewezen als locatie voor het nieuwe kernkindcentrum. Dit ligt ter hoogte van de wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. Het gebied is omgeven door de Theresiaschool, De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk, het Trefcentrum, een Enexisgebouw en Essent-locaties. Huidige en toekomstige bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer en Scharn kunnen straks gebruik maken van het kernkindcentrum. 

> Meer lezen over de locatie

Samen met de omgeving

Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het uitvoeren van het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper. Voor het benutten van de kansen en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. Het betrekken van de omgeving is daarbij van groot belang en faciliteert de interactie met experts en de omgeving. Daarom is bij de keuze voor de voorkeurslocatie gebruik gemaakt van de input van betrokken organisaties in de buurt: vertegenwoordigers van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs, gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties. 

> Meer over wat eraan vooraf ging

Omgevingsenquête

Voor het nieuwe kindcentrum werken Stichting kom Leren (basisonderwijs), MIK Kinderopvang en de gemeente Maastricht nauw samen. Zij vinden ook de mening van omwonenden en toekomstige gebruikers van het kernkindcentrum belangrijk. Projectbureau A2 Maastricht heeft mee geholpen om de ideeën en kansen van en voor de omgeving in kaart te brengen. Dit is gebeurd via een omgevingsenquête uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher.

> Meer over de omgevingsenquête

Het laatste nieuws

Lees hier over de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe kernkindcentrum aan de Groene Loper: