8 juni 2018

Wandelen, fietsen, joggen, brommen, rijden… Hoe gaan we de Groene Loper gebruiken?

Update mei 2021: Door de Koning Willem Alexander-tunnel verdween het verkeer van de A2 onder de grond. Nu rijdt op de Groene Loper slechts een fractie van de tienduizenden auto’s van weleer. Van rumoer naar rust? Dat wordt verschillend beleefd. De een ervaart vooral de ruimte en de rust, de ander nog steeds rumoer. Bewoners en gebruikers uiten daarnaast regelmatig hun zorgen over de verkeersveiligheid. De gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht hebben onlangs opdracht gegeven voor een verkeerskundig onderzoek. Kan de Groene Loper van 50 km naar 30 km per uur en zo ja, waar? Lees meer hierover in dit bericht.

 

Het was doorbijten en geduld hebben, maar nu is het zover: op woensdag 13 juni nemen we de Groene Loper tussen Geusselt en Europaplein in gebruik.

We zijn inmiddels gewend dat 80% van het verkeer ondergronds rijdt en de stad is ‘teruggegeven aan bewoners en bezoekers’. Al geruime tijd maakt verkeer gebruik van de nieuwe oost-westverbindingen. Nu kan ook de noord-zuidverbinding in gebruik genomen worden. Dat zal opnieuw wennen zijn. Hoe gaan we de Groene Loper gebruiken? Lees erover op deze webpagina.

Ruim baan en voorrang voor langzaam verkeer

In het ontwerp van de Groene Loper staat het langzaam verkeer centraal. Voetgangers en fietsers maken gezamenlijk gebruik van de gele middenzone. Daar krijgen zij ruim baan en letterlijk voorrang. Het is voetgangersgebied, waar fietsen is toegestaan.

(Snelle) fietsers kunnen ook kiezen voor de autorijstrook. Brom- en snorfietsen rijden daar ook, die mogen niet op de middenzone. Dat geldt ook voor speed-pedelecs. Voor e-bikes geldt hetzelfde als voor fietsers. Voetgangers kunnen naast de middenzone ook gebruikmaken van de trottoirs langs de rijstroken. Scootmobielen mogen kiezen waar ze rijden, maar moeten wel hun snelheid aanpassen.

De middenzone is voetgangersgebied, waar fietsen is toegestaan.

Hart voor elkaar in hart van Groene Loper

Dat op de gele middenzone verschillende verkeersdeelnemers rekening met elkaar (moeten) houden, is een van de uitgangspunten voor het ontwerp van de Groene Loper. Een balans tussen verblijf en verkeer. En het centraal stellen van eigen verantwoordelijkheid, sociaal gedrag en rekening houden met elkaar om verkeerssituaties in goede banen te leiden. Het zijn hedendaagse uitgangspunten van een zogenaamde ‘Shared Space’ die ter inspiratie heeft gediend voor het verblijfs- en verkeersconcept dat is toegepast op de middenzone van de Groene Loper. Lees meer hierover.

De middenzone is een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. Het vormt het hart van de Groene Loper.

Verkeersluw

Alle kruisend oost-westverkeer (bijvoorbeeld van Wittevrouwenveld of Scharn naar Wyckerpoort of omgekeerd) moet de gebruikers op de Groene Loper voorrang verlenen. Autoverkeer wordt ontmoedigd. De Groene Loper is een noord-zuidverbinding, maar het is géén weg voor doorgaand stedelijk verkeer. Het is een ontsluitingsweg voor auto’s die in de directe buurt moeten zijn (bestemmingsverkeer). Wie in Maastricht Noord (bij Geusselt) of Zuid (bij Europaplein) wil zijn, kan beter en sneller de tunnel nemen

Alle kruisend oost-westverkeer moet de gebruikers op de Groene Loper voorrang verlenen, zoals hier bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat. Met haaientanden en borden staat de voorrangssituatie aangegeven.

Het ontwerp is erop gericht de Groene Loper verkeersluw te houden. Daar is het wegprofiel op aangepast. De smalle rijstroken en het eenrichtingsverkeer zijn bewuste keuzes. Het kan dan ook voorkomen dat u achter de vuilnisophaaldienst rijdt en niet kunt passeren, of dat u een bromfiets die voor u rijdt niet kunt inhalen. Daarnaast zult u rekening moeten houden met auto’s die op sommige plekken parkeervakken op- en afrijden.

De verwachting is dat, vanwege het optisch smalle wegprofiel en sfeerbeeld van de inrichting, de gemiddelde rijsnelheid lager zal liggen dan de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

Op dit technische profiel van de Groene Loper ziet u de afmetingen van de parkeer-, rij- en groenstroken en van de gele middenzone. Het totale profiel van trottoir tot trottoir heeft een breedte van ruim 30 meter.

Parkeren

Op het grootste gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Groene Loper voert de gemeente Maastricht, per 1 juli 2018, combi-parkeren in. Dat betekent dat auto’s vanaf dan tegen betaling geparkeerd kunnen worden. Bezoekers kunnen een parkeerkaartje kopen bij de betaalautomaten of via de mobiele telefoon. Parkeerkosten zijn € 1,40 per uur, met een maximum van € 6,00 per dag. Bewoners en bedrijven uit de omgeving kunnen een parkeervergunning aanvragen. Combi-parkeren gaat gelden op de Groene Loper tussen de Sint Gerardusweg en de Voltastraat. Tussen de Voltastraat en de Geusselt kunt u gratis parkeren.

Nieuwe bushalte

Op de Groene Loper is een bushalte aangelegd, ter hoogte van de Lourdeskerk bij de Voltastraat. Deze bushalte krijgt de toepasselijke naam ‘Groene Loper’. Meer informatie over de dienstregeling vindt u op de website van Arriva.

Afvalinzameling

Bewoners aan de Groene Loper kunnen hun afval na officiële openstelling van de Groene Loper weer als vanouds aanbieden: voor de eigen voordeur. Kijk op uw afvalkalender voor de juiste datum van het aanbieden van uw huishoudelijk afval. U kunt uw persoonlijke afvalkalender ook raadplegen via de Milieu App. Deze app kunt u downloaden via www.besteuitafval.nl. Wilt u meer weten over het inzamelen van huishoudelijk afval? Kijk dan op www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu.

Werkzaamheden na ingebruikname

Ruim één jaar lang was het gebied tussen Geusselt en Europaplein een groot werkterrein. Nu is de Groene Loper klaar voor gebruik, maar dat betekent niet dat er geen werkzaamheden meer zullen zijn. Zo kan het zijn dat er nog kleine gebreken opgelost moeten worden. Daarnaast gaat de gemeente, net als in de rest van de stad, regulier onderhoud verzorgen: van maaien tot vegen en van water geven van bomen tot afvalbakken legen. Deze werkzaamheden kunnen enige (verkeers)hinder opleveren.

Brug over Geusseltvijver maakt straks 5 kilometer Groene Loper compleet

De nieuwe recreatieve route van de Groene Loper slingert over een lengte van ongeveer vijf kilometer vanaf de Bloemenweg bij het Europaplein aan de zuidkant van de stad tot aan Buitenplaats Vaeshartelt in Buitengoed Geul en Maas ten noorden van de stad. In mei 2016 namen we het landelijke deel in gebruik, tussen de Severenstraat en de Meerssenerweg. Nu nemen we het deel in de stad in gebruik, tussen Geusselt en Europaplein, ofwel tussen de Bloemenweg en de Stadionweg.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Wat resteert is het stukje Groene Loper tussen de Stadionweg en de Severenstraat, in het Geusseltpark. Daar legt Avenue2 nog een brug aan over de Geusseltvijver. Naar verwachting kunnen we dit deel in de tweede helft van 2018 in gebruik nemen.

Het Geusseltpark vanuit de lucht (april 2018). De contouren van de Groene Loper zijn al goed te zien. Deze zomer legt Avenue2 een brug aan over de Geusseltvijver.

Foto's: Fred Berghmans
Luchtfoto: Aron Nijs'Het Winterbed': nieuwe verbinding John F. Kennedysingel - Groene Loper

Een nieuwe weg, het zogenaamde ‘Winterbed’, vormt de verbinding tussen de Groene Loper en de John F. Kennedysingel. Sinds januari van dit jaar was al één rijrichting van het Winterbed opengesteld (vanuit Wyckerpoort-Zuid/Heugemerveld naar de John F. Kennedysingel). Nu gaat ook de andere rijrichting open. Het Winterbed vervangt de voormalige op-/afrit bij de Sint Gerardusweg.
Nieuwe fietsroute Akersteenweg - John F. Kennedysingel

Het fietspad vanaf de Akersteenweg naar de John F. Kennedysingel komt niet terug zoals voorheen. Fietsers moesten vanwege de aanleg van de Groene Loper, en daarmee de nieuwe fietsroute, lange tijd omfietsen via de Adelbert van Scharnlaan. Nu hoeft dat niet meer.

Voortaan kan fietsverkeer vanaf de Akersteenweg, via de Dokter Nevenstraat, de verlengde Dokter Nevenstraat, over de Groene Loper en het Winterbed naar de John F. Kennedysingel fietsen. Daarnaast is het mogelijk om over de Groene Loper en via de spoorwegovergang bij de Bloemenweg, richting MECC en de John F. Kennedysingel te gaan.

Bekijk de nieuwe fietsroute op onderstaand kaartje. Op dit kaartje ziet u ook de fietsroute in de andere richting (vanuit het centrum richting Heer), die al langer in gebruik is.
Samengevat

Voetgangers: op de gele middenzone of op de trottoirs langs de rijstroken

Fietsers: op de gele middenzone of op de autorijstroken

Brom- en snorfietsen: op de autorijstroken

Speed-pedelecs: op de autorijstroken

E-bikes: op de gele middenzone of op de autorijstroken

Auto’s, bussen, vrachtwagens (zoals de vuilophaaldienst), brommers, scooters: op de autorijstroken

Scootmobielen: mogen kiezen: trottoir, autorijstrook of gele middenzone, maar moeten wel hun snelheid aanpassen