12 februari 2020

Waarom samen werken aan biodiversiteit?

Aan het bevorderen van de biodiversiteit aan de Groene Loper werken veel partijen en mensen samen. Het Projectbureau A2 Maastricht plaatste als gangmaker de biodiversiteit op de agenda van de gebiedsontwikkeling. ‘Het begon allemaal in 2015, met een codesign-sessie over verduurzaming’, aldus manager gebiedsontwikkeling Jos Geurts. ‘Daar werd duidelijk dat de komst van de Groene Loper op zichzelf al een reuzestap was voor de natuur. Toen ontstond het idee om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Het past bij onze rol om daarvoor vervolgens zo veel mogelijk betrokken partijen bij elkaar te brengen.’

In 2017 volgde een brede sessie over voorstellen voor biodiversiteit en de afstemming daarvan met het natuurbeleid van de gemeente Maastricht. Voor de gemeente aanleiding aan te haken bij het streven de biodiversiteit aan de Groene Loper te bevorderen. De gemeente trok samen met het Projectbureau de beurs voor een eerste werkbudget waarmee initiatieven kunnen worden opgezet. Asia Wierzchowska, landschapsarchitect bij de gemeente, is er nauw bij betrokken. ‘Door de aanplant van bloembollen, lavendel en slangenkruid en de aanleg van bloemenweides wordt de Groene Loper uiteindelijk één lang bloemenlint. Dat loopt door tot bij Kasteel Geusselt. Samen met de bijenhotels ontstaat zo een lange kralenketting met allerlei elementen die het een aantrekkelijk leefgebied voor bijen maken.’

Het belang van natuur

Ballast Nedam Development, ontwikkelaar van de nieuwe huizen aan de Groene Loper, is voorvechter van de biodiversiteit in gebiedsontwikkeling. ‘Wij streven naar woongebieden waarin mensen zich ook op langere termijn prettig blijven voelen’, aldus development manager René Lecluse. ‘Het je prettig voelen staat of valt bij de aanwezigheid van natuur of water in de omgeving. Dat komt ook de waarde van het vastgoed ten goede. Zo kunnen we een commercieel belang verenigen met een maatschappelijk en ecologisch belang. Wij drijven onszelf tot het uiterste en gaan vaak vele malen verder dan in andere projecten.’

Advies van CNME

Projectbureau, gemeente en Ballast Nedam Development worden bij hun inspanningen voor de biodiversiteit geadviseerd door Peter Alblas, ecoloog bij het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Maastricht en regio (CNME). Hij zorgt voor de noodzakelijke expertise om de juiste maatregelen te nemen. Zo wordt op zijn advies in het voorjaar van 2020 slangenkruid geplant op de Groene Loper. ‘Slangenkruid bloeit in de zomer 2½ maand en trekt de slangenkruidbij aan. Die komt alleen voor in Maastricht. Plant en bij samen kunnen het icoon worden van het Maastrichtse bijenlint.’

Bij de uitvoering van de plannen zijn de Maastrichtse bedrijfjes BeeCollective en Byeboere betrokken.