Actualiteit: van Groene Loper naar gezonde Groene Loper

De komende jaren zal Avenue2/Ballast Nedam zich richten op het bouwen van zo duurzaam mogelijk nieuwe woningen aan de Groene Loper. En dan kunnen we denken aan woningen die zeer energiezuinig zijn. Opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht zal blijven letten op kansen tot maatschappelijke verduurzaming. Welke keuzes kunnen we maken waardoor ook de volgende generaties gezond kunnen leven, werken en recreëren?

Daarom zijn gemeente en provincie bijvoorbeeld aangehaakt met extra financiële middelen voor een park tussen ANWB-flat en Torenflat. En daarom gaat het projectbureau A2 Maastricht de openbare ruimte van de Groene Loper nog extra verfraaien. Zo komen er op twee plekken prachtige boombogen van zo’n 10 meter hoog en komen er in samenwerking met de WML watertappunten.

De 'reuzenpilaren' op de Groene Loper zullen uitgroeien tot prachtige boombogen
Fotograaf: Fred Bergmans

Verder kunnen we bijvoorbeeld ook constateren dat langs de Groene Loper al allerlei scholen van basisschool, tot middelbare school, internationale school en universiteit zijn gehuisvest. In overleg met alle onderwijsinstituten gaan we bekijken hoe we die voorzieningen kunnen behouden en versterken. Ook gaan we onderzoeken hoe we een betere verbinding kunnen maken tussen Maastricht-Oost en de oude binnenstad. We moeten daarvoor de barrière van het spoor beslechten. Maatschappelijke verduurzaming is ook het steeds blijven letten op extra kansen.