Duurzaam (her)gebruik van grondstoffen

Geplaatst in september 2017

Onderwaterbeton overbodig

Vanaf 12 meter diep zit in de ondergrond een betrekkelijke zachte kalksteen met harde tot zeer harde banken zoals vuursteenlagen. Samen met de damwanden vormde deze ondergrond een vrij stabiel en droog bouwdok. Het was dan ook niet langer nodig om 80.000 m3 onderwaterbeton te storten.

Hergebruik bouwmaterialen en vrijgekomen grond

Zo’n 70.000 ton bouwmaterialen zijn hergebruikt voor de fundering van de wegverhardingen. Het gaat onder meer om materialen uit de sloop van woningen en flats langs het tracé. De materialen zijn vanzelfsprekend eerst gezuiverd. Daarnaast werd ook zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van de ‘gesloten grondbalans’, waarbij alle grond die uit het plangebied kwam, wordt en werd hergebruikt. Zo werd in totaal ongeveer 160.000 ton grond hergebruikt voor de landscaping bij de tunnelmonden.


Terug naar 'Hoe duurzaam is ontwerp en realisatie van A2 Maastricht tot en met 2017?'