Duurzame gebiedsontwikkeling

Geplaatst in september 2017

‘Gewone’ gebiedsontwikkeling en ‘duurzame’ gebiedsontwikkeling zouden niet van elkaar mogen verschillen. Gebiedsontwikkeling zou per definitie duurzaam moeten zijn. In het verleden werden gebieden ontwikkeld met weinig oog voor identiteit. Daardoor lijken veel herstructureringen en stedelijke ontwikkelingen op elkaar. Vaak domineerde het aanbod de vraag en was er weinig oog voor de eisen en wensen van de eindgebruikers. Gebieden werden (her)ontwikkeld zonder interactie met de omgeving. Het toekomstig gebruik en beheer van gebieden speelde daarbij nauwelijks een rol. Over investeringen die nodig zijn om het stedelijk gebied ook op langer termijn kwaliteit te geven werd nauwelijks gesproken. Om niet in dezelfde valkuilen te trappen heeft het Projectbureau A2 Maastricht een eigen definitie van duurzame gebiedsontwikkeling geformuleerd:

“Een ontwikkeling van een gebied in de meest gunstige zin
voor belanghebbenden (People – sociale duurzaamheid),
het milieu (Planet – ecologische duurzaamheid)
en de welvaart (Profit – economische duurzaamheid)
waarbij de ruimtelijke en esthetische kwaliteit integraal onderdeel zijn van het proces.”


Terug naar 'Welke opgave stelt het project A2 Maastricht de komende jaren aan verduurzaming?'