Geplaatst in september 2017

Hoe duurzaam is ontwerp en realisatie
van A2 Maastricht tot en met 2017?

Drie keer meer ruimte door dubbellaagse tunnel


Slim ontwerp: geen extra ruimte nodig

Door te kiezen voor een dubbellaagse tunnel in plaats van een omleidingsweg blijft 36 hectare waardevol heuvellandschap gespaard, dat zijn ruim 50 voetbalvelden. Door te kiezen voor een dubbellaagse tunnel in plaats van een enkellaagse tunnel blijft 5,6 hectare bouwgrond in de binnenstad bewaard, dat zijn bijna 8 voetbalvelden.

Een enkellaagse tunnel is breder dan een dubbellaagse tunnel.

Slim ontwerp: meer mogelijkheden bovengronds

De dubbellaagse tunnel heeft 2 x 4 rijstroken boven elkaar. Twee meer dan de ooit gedachte 2 x 3 rijkstroken naast elkaar. De dubbellaagse tunnel heeft dus een grotere verkeerscapaciteit. Bovendien is de dubbellaagse tunnel smaller dan 2 x 3 rijstroken op 1 niveau. Een smallere tunnel in de stad betekende dat er bovengronds minder oude bebouwing gesloopt hoefde te worden, dat de naoorlogse monumentale Gemeenteflat behouden kon worden en er meer bouwgrond is vrijgekomen.

Slim ontwerp: waterwinningsgebieden blijven in tact

Door de oplossing door de stad en niet om de stad heen, kunnen ook drie waterwinningsgebieden blijven waar ze zijn. Daarmee behouden we 12 miljoen m3 drinkwater per jaar, wat overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 273.744 mensen of 2,3 keer de bevolking van Maastricht.

Er komt nieuwe ruimte bij

Er wordt niet alleen ruimte uitgespaard, er komt ook ruimte bij. Bovenop de tunnel komt in totaal 6 hectare nieuwe ruimte met veel plaats voor groen en een nieuwe fietsverbinding. Ter vergelijking: 6 hectare ruimte, dat zijn ruim 8 voetbalvelden.

Oost en west verbonden

De 2,3 km lange ‘muur’ van de autoweg is weg. Oost- en West-Maastricht zijn opnieuw met mekaar verbonden en dat geeft interessante mogelijkheden voor de verdere duurzame ontwikkeling van beide gebieden.

Meer weten?