Kernwaarden: de 4 I’s

Geplaatst in september 2017

Zo kunnen we stellen dat duurzaamheid niet is vast te leggen in absolute criteria. Duurzaamheid is een begrip waarmee we de kwaliteit van onze samenleving omschrijven, inclusief de risico’s die daar bij horen. Verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen zijn net zo nodig als een feitelijke analyse. Om niet in dezelfde valkuilen te trappen én op basis van eigen ervaringen hanteert het Projectbureau A2 Maastricht in het denken en handelen over duurzaamheid de volgende 4 kernwaarden:

  • Intrinsiek: motivatie moet echt van binnenuit komen
  • Integraal: brede aanpak om alle aspecten mee te nemen
  • Interactie: de omgeving actief betrekken in het proces
  • Innovatie: oplossingen voor duurzaamheid vereisen een out-of-the-box denkwijze


Terug naar 'Welke opgave stelt het project A2 Maastricht de komende jaren aan verduurzaming?'