Nieuwe inzichten leiden tot duurzame oplossing voor grond- en oppervlaktewater

Geplaatst in september 2017

Voor de start van de bouw van de tunnel was niet exact duidelijk hoe vlot het water doorstroomt in de Maastrichtse ondergrond. Rekening houdend met een eventueel slechte doorstroming onder de tunnel leek een systeem met hevels de beste mogelijkheid om de grondwaterstanden na de bouw in evenwicht te houden.
Een hevelconstructie zorgt ervoor dat het water over de tunnel geleid wordt. Het systeem is te vergelijken met de zuigtechniek die gebruikt wordt wanneer iemand water uit een aquarium wil halen, zonder gebruik te maken van een pomp. Door een slangetje in het aquarium te leggen en er een keer aan te zuigen loopt het water vanzelf naar een emmer en stroomt het aquarium leeg.

Betere bodemkennis

Tijdens de voorbereidingsfase deed het projectbureau A2 Maastricht onderzoek naar de bodemeigenschappen. Bouwer Avenue2 heeft ook nog onderzoek gedaan. De eerste bouwjaren leverden echter nieuwe ervaringen en aanvullende inzichten op. De belangrijkse constatering was dat door de kalksteen onder de tunnel opmerkelijk meer water kon stromen dan oorspronkelijk werd aangenomen.

Naar aanleiding van de nieuwe inzichten over bodem en bouwmethode zijn de hevelconstructie en de sifonconstructie opnieuw door specialisten geëvalueerd. Hun conclusie was dat een sifonconstructie de beste optie is om de doorstroming van grondwater in evenwicht te houden.

Buizen onder de tunnel

De sifonconstructie werkt als volgt: onder de tunnel worden buizen aangelegd in een U-vorm. Aan beide zijden van die buizen (oost en west) worden filters geplaatst. Bij een hogere grondwaterstand aan de oostzijde (Heuvelland) stroomt het water via de filterbuizen en de horizontale leiding naar de westzijde (Maaskant), waar het opnieuw geïnfiltreerd wordt. Het systeem werkt ook in de omgekeerde richting indien het grondwater opstuwt aan de westzijde. In totaal zijn er 16 sifons aangelegd. Via peilbuizen wordt gecontroleerd of de grondwaterstanden aan beide zijden niet meer dan 20 centimeter stijgen of dalen ten opzichte van elkaar.

Illustratie van de sifonconstructie onder de tunnel.