Nieuwe natuur en zo min mogelijk gevolgen voor bestaande natuur

Geplaatst in september 2017

Avenue2 legt de nieuwe A2 zoveel mogelijk aan op het oude tracé. Door te kiezen voor een compact knooppunt voor de aansluiting van de A2 met de A79 werden de gevolgen voor de natuur in de Landgoederenzone tussen Meerssen en Maastricht beperkt.

Toch is zo'n 16 hectare natuur op de schop gegaan voor A2 Maastricht. Graslanden, stukken moeras, bossen en struwelen zijn verdwenen tussen Kruisdonk en Geusselt. Daarvoor komt 26 hectare nieuwe natuur in de plaats. Die compensatie vindt plaats bij het Millenniumbos op de Cannerberg, in de Landgoederenzone tussen Meerssen en Maastricht en rondom de nieuwe wegen bij Kruisdonk. Zo’n 3.600 haagplanten en 31.300 bomen kregen reeds een plekje op de Cannerberg. Het gaat vooral om streekeigen soorten.

Ook boven de tunnel komt een groene loper die ongeveer 1.800 bomen telt. De groene loper verbindt de stad bovendien met Buitengoed Geul en Maas (voorheen ‘de Landgoederenzone’), een gebied met een grote ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

Klik hier voor meer uitleg over de aanpak van natuurcompensatie.


Terug naar 'Hoe duurzaam is ontwerp en realisatie van A2 Maastricht tot en met 2017?'