Verbetering van luchtkwaliteit

Geplaatst in september 2017

Auto’s en vrachtwagens stoten ondermeer fijn stof en stikstofdioxide uit. Per jaar zullen ruim 26 miljoen personenauto’s en circa 5 miljoen vrachtauto’s niet langer bovengronds, maar door de tunnel rijden. Daardoor verbetert de luchtkwaliteit in Maastricht-Oost sterk. Zowel in de buurt van de tunnelmonden als langs het tunneltracé zullen de concentraties fijn stof en stikstofdioxide dalen. Volgens berekeningen zullen de concentraties voor stikstofdioxide en fijn stof richting 2026 ruim onder de wettelijke grenswaarden uitkomen en de strengere internationale gezondheidsnormen van de WHO (World Health Organization) flink benaderen. Naast berekeningen wordt ook via luchtmeetstations een vinger aan de pols gehouden. De hoogste concentraties fijn stof en stikstofdioxide veroorzaakt door het verkeer zullen dalen met 70% tot 80%. Minder luchtverontreiniging betekent ook minder gezondheidsrisico’s voor de meer dan 40.000 mensen die in de directe omgeving van de A2-tunnel wonen, ten westen van het spoor.

Klik hier voor meer uitleg over de aanpak van luchtkwaliteit.


Terug naar 'Hoe duurzaam is ontwerp en realisatie van A2 Maastricht tot en met 2017?'