‘Verduurzaming’ als experimenteel en actiegericht programma

Geplaatst in september 2017

Als we daadwerkelijk naar een duurzame samenleving willen groeien, zullen we meer moeten doen dan geïsoleerde efficiëntie-maatregelen treffen. Duurzaamheidsexperts zeggen het voortdurend: ‘Minder slecht’ is niet meer goed genoeg. We hebben beleidsmakers nodig die durven afstappen van voor de hand liggende, kwantificeerbare maatregelen en die aanvaarden dat we duurzame oplossingen vaak niet kunnen voorspellen en standardiseren. Een op duurzaamheid gerichte cultuur ontstaat alleen in een samenleving die flexibel kan en wil omspringen met de bestaande wet- en regelgeving, beleid, structuren, technische mogelijkheden en gewoontes. Bij het Project A2 Maastricht hebben we ervaren dat de keuze voor een brede verduurzaming zeer uiteenlopende ideeën en projecten naar boven brengt. Dit maakt ordening en programmering noodzakelijk. Deze ordening hebben we aangebracht via een strategische kansenkaart. De programmering hebben we aangebracht door vanuit deze longlist aan kansen te kiezen voor een aantal zeer concrete acties. Deze acties zijn samengebracht in ons ‘Actieprogramma Verduurzaming’. De gevolgen voor de gebiedsontwikkeling in termen van commerciële en maatschappelijke meerwaarde en de onderling te bereiken synergie tussen genoemde onderwerpen, is onderwerp van verdere studie en willen we voor de Groene Loper verder uitwerken.


Terug naar 'Welke opgave stelt het project A2 Maastricht de komende jaren aan verduurzaming?'