Verduurzaming met wisselende coalities

Geplaatst in september 2017

Voordat we als Project A2 Maastricht konden gaan nadenken over samenwerking en coalitievorming met andere (maatschappelijke) partijen, moesten we eerst analyseren hoe wij als projectorganisatie zijn ingericht. Sinds de start van het project hebben we een succesvolle, geïnstitutionaliseerde, beproefde en duurzame samenwerking tussen Rijk (Rijkswaterstaat) en Regio (gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen) met centrale aansturing en projectorganisatie. Ook hebben we een publiek-private samenwerkingsvorm opgebouwd tussen opdrachtgevers (Rijk en gemeente Maastricht) en Avenue2 (consortium van Strukton en Ballast Nedam) volgens de formule ‘Best for Project’.

Het Rijk voert al langer een beleid waarbij overheden een cruciale rol hebben als ‘facilitator van processen’ in de verduurzamingsopgave. Een rol die ingevuld kan worden door een dialoog tussen de verschillende actoren in dit speelveld mogelijk te maken en vanuit participatieve beleidsvormingsprocessen te werken aan lange-termijnoplossingen. Binnen het Project A2 Maastricht pakken we deze rol op door gebruik te maken van zogenaamde ‘co-design sessies’. Opdrachtgevers, omgeving, ontwerpers en vrijdenkers staan gezamenlijk aan de start van een bepaalde opgave. Met kennis van en respect voor elkaars rollen en belangen komen zij vanuit verschillende scenario’s tot keuzes die de verdere planuitwerking mee bepalen.

Met de co-designmethodiek geven we invulling aan het participatieve beleidsvormingsproces voor bepaalde thema’s of opgaven. Daarnaast hebben we ook op reguliere basis overleg met de omgeving over de totale voortgang van het project. Deze communicatie en interactie met de omgeving hebben we georganiseerd in het zogenaamde ‘buurten- en bedrijvenplatform’. In beide platforms zijn een aantal vertegenwoordigers van deze groep(en) samengebracht, met een eigen voorzitter die de overleggen voorbereidt en begeleidt. Op deze manier creëren we begrip bij de omgeving en draagvlak voor het project.


Terug naar 'Welke opgave stelt het project A2 Maastricht de komende jaren aan verduurzaming?'