Geplaatst in september 2017

Wat betekent duurzaamheid
in het project A2 Maastricht?

Het lijkt erop dat duurzaamheid de afgelopen jaren een containerbegrip is geworden. Alles wat te maken heeft met aspecten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu, ecologie, energie en toekomstgericht denken hoort tegenwoordig onder de noemer ‘duurzaamheid’.

Het woord wordt steeds vaker gebruikt in politieke statements, beleidsplannen en verkiezingsprogramma’s. Het verschijnt in het nieuws, maar ook in advertenties en verkoopbrochures van bijvoorbeeld auto’s. Daarmee lijkt duurzaamheid een leeg begrip geworden, waarmee we ons onvermogen laten zien om fundamenteel na te denken over hoe we onze leef- en denkwijze moeten veranderen. Een algemeen aanvaarde definitie van duurzaamheid werd in 1987 geformuleerd door de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport ‘Our Common Future’ (ook wel het Brundtland-rapport genoemd):

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Méér dan zonnepanelen en isolatie

Vaak denken we bij duurzaamheid aan technische oplossingen zoals zonnepanelen, isolatiepakketten, lage uitstootmotoren en nul-op-de-meter woningen. De verleiding is groot om duurzaamheid vanuit dit smalle perspectief te bekijken. Op die manier is het immers gemakkelijk om duurzaamheid in cijfers te gieten. Ook politici en andere beleidsmakers maken graag gebruik van deze invalshoek om in te haken op het actuele en populaire thema. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft ook heel wat sociale, economische en culturele componenten. Die zijn minder meetbaar en minder eenvoudig te vertalen in concrete (beleids)maatregelen, maar zijn minstens zo belangrijk voor de totale opgave.