Geplaatst in september 2017

Welke opgave stelt het project A2 Maastricht de komende jaren aan verduurzaming?

Verduurzaming als brede opgave

Om binnen A2 Maastricht zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid mee te nemen, hebben we de algemeen erkende methodiek van de drie P’s geadopteerd: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (winst, soms ook met Prosperity aangeduid). Om deze brede blik op duurzaamheid te waarborgen, zijn we in 2014 gestart met een zogenaamde ‘BREEAM scan’. Dit is een certificatiesysteem dat duurzaamheid op basis van uiteenlopende criteria evalueert en ervoor zorgt dat alle partijen via dezelfde methode en definitie naar duurzaamheid kijken. Met de BREEAM scan kunnen we duurzaamheid niet alleen vanuit technisch-energetisch perspectief bekijken, maar juist ook vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt. Kortom, bij de (her)ontwikkeling van gebouwen en gebieden houden we rekening met zoveel mogelijk aspecten die nu en in de toekomst invloed hebben op het leven en de leefomgeving. Zodat ook de volgende generaties in deze gebieden kwaliteitsvol kunnen leven, werken en recreëren.


Klik rechts op de tegels om meer te lezen.

Meer weten?