A2 Maastricht is méér dan een tunnel

Hoe zit het ook alweer...


Update 7 juli 2017

De Groene Loper is een totaalplan voor stad en snelweg. Voor infrastructuur en bovengrondse herinrichting. Voor snelverkeer en langzaam verkeer. Voor bezoekers en bewoners. Voor stedenbouw en een betere leefomgeving met meer verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Eind 2016 is het gelukt om de eerste dubbellaagse tunnel van Nederland in gebruik te nemen. En nu zijn inwoners en bezoekers van Maastricht-Oost steeds nieuwsgieriger naar de bovengrondse Groene Loper van Europaplein tot aan de Meerssenerweg.


Ondertussen werken we nog steeds volgens de lijnen die in 2006 zijn uitgezet:

  • Een integraal ontwerp voor stad en snelweg. Niet eerst een tunnel laten bouwen en naderhand kijken wat bovengronds nog mogelijk is.
  • Een samenwerking op drie niveaus van landelijk bestuur (rijk, provincie, gemeente) in één Projectorganisatie A2 Maastricht. Zo zijn de verplichte procedures voor Nederlandse begrippen in ‘slechts’ zeven jaar doorlopen en kon men zeven keer een reactie op de plannen geven.
  • Een bijzondere uitvraag aan de markt. Deze heeft geleid tot een totaalplan voor stad en snelweg en tot de eerste dubbellaagse tunnel in Europa die geschikt is voor zowel personenauto’s als vrachtauto’s.

De meeste aandacht gaat uit naar de bouw van die tunnel. Maar ondertussen zijn en worden nog 21 ‘kunstwerken’ waaronder bruggen, ecoducten en fly-overs (af)gebouwd. Ze zijn allemaal onderdeel van het totale verkeerssysteem dat straks functioneert tussen Kruisdonk en Randwyck.

Werkzaamheden in 2017

Anno 2017 zijn we druk bezig met het afbouwen van dat verkeerssysteem, vooral aan de kopse kanten van de tunnel bij Europaplein en Geusselt. Daar waar de rijkswegen en gemeentelijke wegen op elkaar aansluiten. Streven is dat het verkeerssysteem in 2017 afgerond is. De inrichting van het openbaar gebied tussen Europaplein en Geusselt loopt nog door tot in 2018.

Naast de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht zal het in Maastricht-Oost niemand ontgaan zijn dat we óók stevig doorwerken aan de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Met al die bouwactiviteiten in de buurt krijgen wij ook steeds meer vragen van mensen over de inrichting van het gebied. Vragen over de nieuwbouw van de winkels aan de Scharnerweg en over de restauratie van de Gemeenteflat leggen we voor aan Albert Heijn en Mulleners vastgoed.

Actualisatie stedenbouwkundig plan

Naast de afbouw van het totale verkeerssysteem wordt het stedenbouwkundig plan uit 2009 voor nieuwbouw langs de Groene Loper momenteel geactualiseerd. Een vastgoedteam van Avenue2/Ballast Nedam Development, Projectbureau A2 Maastricht, gemeente Maastricht, Humblé/Martens Architecten en vooral West8 Urban Design & Landscape Architecture werken uit wat het beste past bij Maastricht-Oost anno 2017. Dit geactualiseerd stedenbouwkundig masterplan zal in de tweede helft van 2017 worden voorgelegd aan de Welstandscommissie en uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens dat traject zal Avenue2/Ballast Nedam Development een aantal voorlichtingsactiviteiten organiseren. Wij houden u op de hoogte.