Bijgewerkt op 2 februari 2016

Centrum Maastricht-Oost

Nog voordat de tunnel eind 2016 in gebruik wordt genomen, konden we in november 2014 bekend maken dat Maastricht-Oost extra kansen krijgt door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en bouwer Avenue2. Op basis van de reeds bekende contouren van de Groene Loper hebben betrokkenen gezamenlijk gekeken naar extra mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling. Albert Heijn wil graag een nieuwe winkel bouwen. Gemeente Maastricht kiest voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En Avenue2 zal de Gemeenteflat renoveren. De ambitie is hoog. Naar verwachting start in 2016 de nieuwbouw Albert Heijn. Realisatie van het stadspark is gepland tussen 2016 en 2019. En renovatie van de Gemeenteflat in 2018/2019. Het kompas waarmee dit hele traject wordt afgelegd, heet ‘co-design’.

Eind 2015 heeft Ballast Nedam bekend gemaakt dat ze samen met het Belgische ViRiX, het voormalige KPN-terrein tussen de Noormannensingel en de toekomstige Groene Loper gaat ontwikkelen. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 15.000 vierkante meter. Er zullen 100 tot 150 woningen gerealiseerd worden.

Onze werkwijze: co-design

Co-design is een methode om samen met burgers, buurten en bedrijven nieuwe woon- en werkplekken te ontwikkelen. Met behulp van deze methode verkenden we begin 2014 de woningmarkt: wat zijn de doelgroepen, jong en oud, binnen en buiten Maastricht, die straks ‘thuis horen’ op de Groene Loper? Vervolgens bepaalden we een strategie hoe we deze doelgroepen het beste kunnen benaderen. Daarna ontvouwde Avenue2 al een eerste planning voor een volgorde van bouwactiviteiten.

In het filmpje hieronder worden de voorbereidingen voor het nieuw stuk stad in Maastricht toegelicht.


Wat eraan vooraf ging

Downloads

Collegenota over integrale planontwikkeling centrum Maastricht Oost