9 augustus 2018

Stadspark op zoek naar: Ondernemer met buurtgevoel, geld én een goed idee

Nu het stadspark grenzend aan de Groene Loper officieel geopend is, zijn gemeente Maastricht en Stichting Stadspark Maastricht-Oost op zoek naar een ondernemer voor de financiering, realisatie en exploitatie van het voorgenomen paviljoen in het nieuwe stadspark.

De gemeente Maastricht is in april 2017 begonnen met de herinrichting van het Oranjeplein en Koningsplein. Inmiddels is het nieuwe stadspark Maastricht-Oost geopend. De gemeente heeft de aanleg van het grijs en groen (aanleg wegen, paden, beplanting en verlichting) voor rekening genomen. De Stichting Stadspark Maastricht-Oost zorgt voor de voorzieningen zoals de Mosasaurus en de beweegtuin.

Interesse? Kijkt u dan hier voor meer informatie.

Visualisatie nieuw stadspark Maastricht-Oost met paviljoen.

28 januari 2016

Stadspark op zoek naar: Ondernemer met buurtgevoel, geld én een goed idee

Het doel van de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein is om beide pleinen tussen de ANWB-flat en de Torenflat te vernieuwen tot één groen park met ruimte voor verschillende functies aan weerszijden van de Scharnerweg. Eind 2014 hebben Avenue2, projectbureau A2 Maastricht, Albert Heijn en gemeente Maastricht de gezamenlijke ambitie uitgesproken om het gehele gebied in één samenhangend plan aan te pakken om zo een visitekaartje voor de eerste ontwikkeling langs de Groene Loper af te geven.

2015 heeft de gemeente Maastricht samen met de klankbordgroep ‘Koning Oranjepark’ gewerkt aan het samenstellen van een schetsontwerp. Zie onderstaand resultaat. Het gebied zal veranderen in een groen park met ruimte voor verschillende functies: “Wandelen, sporten, spelen en recreëren”.

2016 Schetsontwerp van het nieuwe park aan het Koningsplein en Oranjeplein na overleg met klankbordgroep

De gemeente wil de resultaten van de samenwerking met de klankbordgroep met u delen tijdens een inloopmiddag op maandag 15 februari tussen 16.00 en 17.00 uur in het Trefcentrum Wittevrouwenveld. U kunt o.a. een virtuele wandeling maken door het park.


Tijdpad


2018

 • Oplevering stap 3 en 4 nieuw park aan het Koningsplein en Oranjeplein

2017

 • Oplevering Groene Loper en basis Koningspark (stap 1 en 2)
 • Start realisatie stap 3 en 4 o.b.v. draagvlak en extra middelen

2016

 • 15 februari inloopmiddag resultaten klankbordgroep ‘Koning Oranjepark’
 • Start realisatie stap 1 en 2 en start aanleg Groene Loper
 • Afweging en besluitvorming stap 3 en 4 o.b.v. draagvlak en extra middelen

2015

 • Verdere info en dialoog
 • Uitwerken voorkeursvariant stap 1 en 2 binnen taakstellend budget
 • Verkennen stap 3 en 4 en het vinden van extra middelen

2014

 • 2014 Toekomstimpressie nieuw stadspark gepresenteerd op informatiebijeenkomst december 2014
 • Verrijking plan via co-design en infobijeenkomsten

2014 Toekomstimpressie nieuw stadspark gepresenteerd op informatiebijeenkomst december 2014


Wat eraan vooraf ging

Downloads

Voortgangsbericht gemeente Maastricht over herinrichting Koningsplein/Oranjeplein (28 mei 2015)

Vragen en antwoorden infoavond 2 december 2014

Presentatie nieuw stadspark 2 december 2014

Collegenota over de integrale planontwikkeling van centrum Maastricht Oost 12 november 2014


Gemeentelijke projectleider

Marianne Bauling
Marianne.bauling@maastricht.nl