Geplaatst op 21 maart 2017

Volgende sloop langs President Rooseveltlaan

Na ingebruikname van de tunnel eind 2016 gaat nu de bovengrondse herinrichting verder. Avenue2 is van plan om in het najaar 2017 te starten met de sloop van de aan de westzijde van de President Rooseveltlaan gelegen resterende appartementen. Het betreft de blokken 1 (paars), 4 (oranje) en 5 (geel) op onderstaand plaatje. De tijdelijke bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over het beëindigen van hun tijdelijke huurovereenkomst .

Voor de uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht zijn in 2009 9 blokken aangemerkt voor sloop. In totaal ging het om ca. 550 appartementen/woningen. Tot nu toe zijn er ongeveer 406 gesloopt.

De geplande sloop voor dit najaar omvat ca. 104 appartementen. De tijdelijke bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over het beëindigen van hun tijdelijke huurovereenkomst .

De concrete planning voor de sloop van de laatste 40 appartementen (blok 8) volgt nog.