Juli 2015

Bushaltes Scharnerweg

In relatie tot de voorbereidingen voor het nieuwe centrum Maastricht-Oost met het stadspark, krijgen we regelmatig de vraag of de bushaltes aan de Scharnerweg verplaatst kunnen worden. Dat is niet het geval. Hieronder leest u waarom de bushaltes op hun huidige plek zullen blijven

Bij de bushaltes stoppen ieder uur 30 bussen. Er moeten daarom minimaal twee bussen achter elkaar kunnen stoppen. Verder moet rekening gehouden worden met onder andere loopafstanden, verkeersveiligheid en fysieke ruimte. Daarnaast gaat de verkeerssituatie aan de overkant bij Albert Heijn wijzigen door de bouw van een nieuwe winkel eind 2016 - begin 2017. Zie de afbeelding hiernaast.

Situaties onder de loep

De volgende situaties zijn onder andere door de verkeerskundigen van de gemeente Maastricht onder de loep genomen.

 1. Huidige situatie zo laten en eventueel de wegprofielen wat smaller maken.
 2. Tankstation laten vervallen en daardoor meer ruimte creëren.
 3. Bushaltes naar de Scharnerweg aan de kant van de Albert Heijn verplaatsen.In de combinatie met de inrit en uitrit van Albert Heijn is dit echter onmogelijk. Mede omdat er een vrije linksaf strook voor de Albert Heijn moet komen. De breedte die nodig is, is niet inpasbaar in het wegprofiel.
 4. Bushaltes uit elkaar trekken; een bushalte verplaatsen naar de Scharnerweg en de andere handhaven op het plein. Gebruikers hebben echter veel liever dat de bushaltes tegen over elkaar liggen om direct over te kunnen stappen. Bovendien moet er voor lijn 3 nog een extra halte gecreëerd worden aan de Groene Loper, omdat deze buslijn door de Frankstraat rijdt.
 5. Busroute achter de bomen van de Scharnerweg verleggen. In combinatie met de inrit van Albert Heijn is dit echter onmogelijk. Bovendien komt er dan een ‘gekke slinger’ in het weg. Dat is ongunstig voor de verkeersveiligheid. Eventueel kunnen bomen gekapt worden, maar dan nog is er te weinig ruimte voor twee bussen achter elkaar. Een combinatie van een bushalte en een in- en uitrit van de nieuwe Albert Heijn is dus onmogelijk. Deze moet aansluiten op de hoofdstructuur van de Scharnerweg. Verlegging van de in- en uitrit is niet toegestaan.
 6. Verschuiven richting oost? Ook is gekeken naar de mogelijkheid om de bushaltes te verplaatsen ter hoogte van de Marechaussee. Hiermee komen we echter in de knel met de maximale loopafstanden naar bushaltes met name in het gebied Wyckerpoort.

Rekening houden met...

Algemene informatie van Veolia waarmee ook rekening dient te worden gehouden:

 • Er is geen afstandseis in de nieuwe concessie openbaar vervoer. Het enige criterium is voldoende vraag naar een bushalte.
 • Mensen hebben ook geen recht op een bus of halte.
 • In het geval van de Scharnerweg rijden er sowieso bussen en dient de halte te komen op een logische plek (nabijheid, looproutes, verkeersveiligheid, fysieke ruimte, rijroute bus, etc.).
 • In het CROW (“paragraaf 8.6.8. Halteafstanden”, pagina 485 van het ASVV (Aanbevelingen Stedelijk verkeersvoorzieningen) staat wel het volgende:
  • Het ontsluitende net kent korte halte afstanden, indirecte lijnvoering en relatief lage gemiddelde snelheden. Het verbindende net kent langere halte afstanden, directe lijnvoering en daarmee hogere gemiddelde snelheden.
  • Voor halte-afstanden gelden de volgende vuistregels:
  • Voor ontsluitende netten: 300 à 400 meter
  • Voor verbindende netten: 800 à 1000 meter.
 • In Maastricht zijn de buslijnen vaak een combinatie van ontsluitende (veelal de stadsroutes) en verbindende (veelal de regioroutes) netten.
 • Om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten is het criterium gekozen om dicht tegen het ontsluitende net aan te zitten en is de halte-afstand van 500 meterbepaald voor deze situatie.
 • Met deze loopafstand en de criteria zoals geldende bij een logische plek hebben de verkeerskundige van de gemeente Maastricht de afweging gemaakt dat de halte het beste op de huidige plek kan blijven liggen.
 • Als het gepast had was een locatie bij de Albert Hein bespreekbaar geweest. Maar deze is afgevallen door een inpassingsprobleem in combinatie met de nieuwbouwplannen van Albert Heijn.
 • Een verdere verplaatsing naar het oosten is niet realistisch.