Geplaatst op 22 februari 2017

Werkzaamheden in uitvoering

De gemeente Maastricht heeft eerder het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Inmiddels zijn er bomen gekapt en is het parkeerterrein tijdelijk anders ingericht. Op het nieuwe parkeerterrein worden in 2017 ook nieuwe bomen gepland, sommige blijven behouden. Het archeologisch onderzoek werd begin december afgerond. Er werden geen bijzonderheden gevonden. Zo kon midden december de bouwput ontgraven worden. In de week voor nieuwjaar werden 265 mortelschroefpalen aangebracht. Vanaf begin januari werd de bouwput opgeschoond. Midden maart zal de fundering gereed zijn waarna de staalconstructie kan worden opgestart. Vanaf midden april worden vervolgens de dakplaten aangelegd.

De voorbereidingen voor de funderingen van de nieuwe Albert Heijn zijn begonnen.

Over iets meer dan een jaar wil de bouwcombinatie alle werkzaamheden afgerond hebben. De exacte data zullen tegen die tijd via het filiaal en de lokale media worden gecommuniceerd. Tijdens de bouw blijven de huidige winkels open en blijven er ook parkeervoorzieningen.