Geplaatst op 7 juli 2017

Torentje op Gemeenteflat had geen militair doel maar moest bevolking beschermen

Er zijn verschillende oude ‘wachttorentjes’ in en rondom Maastricht zo heeft de Stichting Menno van Coehoorn ons laten weten.

Het torentje op de Gemeenteflat was geen toren van het Korps Luchtwachtdienst. Dat vaak vertelde verhaal, blijkt niet te kloppen. Het zit namelijk zo....

Uitkijkpost om burgers te beschermen

De Gemeenteflat werd gebouwd tijdens de Koude Oorlog, een tijd waarin velen ernstig rekening hielden met een Russische aanval. Om de burgers te beschermen tegen het dreigende oorlogsgeweld werd de organisatie Bescherming Bevolking (BB) opgericht. Tijdens de bouw van de flat meldde het Hoofd BB zich bij het stadsbestuur met de mededeling dat hij behoefte had aan een drietal uitkijkposten om de stad goed te kunnen overzien bij een aanval. De Gemeenteflat leek daar uitstekend geschikt voor en zo kwam één van de drie uitkijkposten van de BB in Maastricht er terecht.

Luchtwachttoren op fort Sint Pieter was militaire uitkijkpost

Enkele jaren later bleken ook de militairen uitkijkposten nodig te hebben. Om laagvliegende vijandelijke vliegtuigen te kunnen signaleren werd het Korps Luchtwachtdienst opgericht. Er kwam een landelijk netwerk van uitkijkposten die meestal in de vorm van de bekende luchtwachttorens werden gebouwd. In Maastricht werd de militaire uitkijkpost op het fort Sint Pieter onder gebracht, overigens in combinatie met een tweede uitkijkpost van de BB. De uitkijkpost op de Gemeenteflat heeft dus niets te maken met het Korps Luchtwachtdienst dat vooral op vrijwilligers steunde en in 1964 werd opgeheven.


Jos Notermans
Stichting Menno van Coehoorn
Maastricht, 18 mei 2017