Geplaats op 9 juni 2015

Rijksmonument

De Gemeenteflat is een Rijksmonument. Het gebouw wordt hierdoor een beschermd monument en valt onder de monumentenwet. Doel van deze wet is dat monumenten van bouwkunst en archeologie behouden blijven. Veranderingen en wijzigingen aan het gebouw moeten dan altijd getoetst worden aan deze wet.

De Gemeenteflat was in 2007 door minister Plasterk al op de voorlopige lijst geplaatst van 101 naoorlogse wederopbouwmonumenten. Maar de flat lag ook in het plangebied van de A2, waardoor sloop een reële optie was. Dit jaar werd duidelijk dat in de plannen van het consortium die de A2 plannen gaat uitvoeren, de Gemeenteflat kan blijven staan.

De Gemeenteflat is in de jaren 1948-1950 in opdracht van de gemeente gebouwd door architect Dingemans in een tijd van grote woningnood. De woningen waren bedoeld voor ‘onvolledige gezinnen’. Daarmee werden oudere echtparen en alleenstaanden bedoeld. De flat is de eerste hoogbouw in de stad. Het gebouw wordt als een toonbeeld van de wederopbouw beschouwd en als een mijlpaal in de ontwikkeling van de volkshuisvesting.
De galerijflat wordt getypeerd als een opvallend bouwwerk met grote architectonische waarde. De flat bestaat uit 90 woningen van acht verschillende types. De flat was voor die tijd van alle gemakken voorzien. Het gebouw had een lift, centrale verwarming en een vuilstortkoker. Anders dan bij de latere eentonige galerijflats heeft dit gebouw aan alle zijden een architectonische hoogwaardige compositie door o.a de afwisseling in kleur -en materiaalgebruik, ritmiek en proportionering waarbij de uitspringende balkons opvallen.