Groene Loper: het plan

Bijgewerkt op 18 mei 2016

De A2 in Maastricht is in de jaren ‘60 als stadsboulevard aangelegd. Al in de jaren ’80 deed Rijkswaterstaat onderzoek naar aanpassing van de weg. En ook in de jaren ’90 werden plannen gemaakt om de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid van de stad en de leefbaarheid langs de A2-passage te verbeteren. In 2006 ondertekenden de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot één plan voor stad en snelweg. In 2009 is, na een stadsbrede consultatieronde, de keuze gevallen op het plan 'de Groene Loper' van Avenue2.

Groene Loper maakt regio bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar

Met het meerjarenplan ‘De Groene Loper’ voor de A2 in Maastricht is de regio straks beter bereikbaar en Maastricht-Oost meer verkeersveilig en leefbaar. Een dubbellaagse tunnel zorgt ervoor dat verkeer snel doorstroomt tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein. Daarmee verdwijnt 80% van het huidige verkeer onder de grond, en kan bovengronds een nieuw stuk stad ontstaan. Met ruimte voor circa 1.100 nieuwe woningen, 30.000 m2 commercieel vastgoed en veel groen. Dit alles brengt niet alleen kansen voor de ontwikkeling van aangrenzende wijken, maar verbindt deze ook met elkaar. Maastricht-Oost wordt één.

Bomenlaan verbindt

De Groene Loper staat niet alleen voor het totaalplan waarin de verkeersinfrastructuur en bovengrondse herinrichting samen worden aangepakt. Het is ook de werknaam voor de langgerekte bomenlaan die straks - over een afstand van 5 kilometer - over de tunnel door de stad slingert. Van het Europaplein tot in het buitengebied tussen Maastricht en Meerssen. Het wordt een plek waar mensen bij elkaar komen om te wonen, te werken en te recreëren. Meer dan duizend bomen zorgen ervoor dat de Groene Loper zijn naam dubbel en dwars verdient.

Nu en straks

Bovenop de tunnel verrijst vanaf 2016 tot en met 2026 nieuw vastgoed. Het gebied bevindt zich in deze periode in een overgangsfase van een tijdelijke naar definitieve situatie. Transitie noemen we dat proces ook wel. Daarvan is nu al sprake. Van de hele tunnel is niks meer te zien, nu deze bedekt ligt onder een dikke laag grond. Ondergronds gaat het werk door. Bovengronds gaan we aan de slag met ideeën en initiatieven die van de A2-zandbak - nog vóórdat de Groene Loper in 2017 kan worden aangelegd - een stukje Maastricht maken waar het leuk wonen, leven en vertoeven is. Tegelijkertijd starten de eerste voorbereidingen voor de bovengrondse herinrichting.

Gevarieerd woningaanbod

Langs de Groene Loper is ruimte voor zo'n 1.100 nieuwe woningen en 30.000 m2 commercieel vastgoed, zoals kleinschalige horeca. Avenue2 ontwikkelt, laat realiseren en verkoopt woningen aan consumenten en beleggers. Koopwoningen worden verkocht aan individuele bewoners; huurwoningen worden verkocht aan een belegger of woningcorporatie. Avenue2 gaat niet zelf verhuren.

De gebiedsontwikkeling gebeurt onder de naam Mijn Groene Loper. Het nieuwe vastgoed zorgt voor een natuurlijke overgang naar de bestaande bouw en voegt kwaliteit toe aan de huidige wijken. Met als doel deze wijken in Maastricht-Oost weer goed met elkaar te verbinden. De vastgoedkaart geeft een overzicht van locaties voor toekomstige bebouwing of andere bovengrondse ontwikkelingen op of aan de Groene Loper.