Bijgewerkt op 9 juni 2015

Historie

De A2 in Maastricht is in de jaren ‘60 als stadsboulevard aangelegd. Al in de jaren ’80 deed Rijkswaterstaat onderzoek naar aanpassing van de weg. En ook in de jaren ’90 werden plannen gemaakt om de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid van de stad en de leefbaarheid langs de A2-passage te verbeteren. In 2006 ondertekenden de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot één plan voor stad en snelweg. In 2009 is, na een stadsbrede consultatieronde, de keuze gevallen op het plan 'de Groene Loper' van Avenue2.


In 2011 is bouwer Avenue2 begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats voor A2 Maastricht. Twee ecoducten werden aangelegd over de A2 bij Meerssen. En bij Kruisdonk, even ten noorden van Maastricht, vonden de eerste grondwerkzaamheden plaats voor de ombouw van het knooppunt. Aan het eind van het jaar startte ook het daadwerkelijke tunnelwerk op bij het Europaplein en de ANWB-locatie.

 

Wilt u meer lezen over de geschiedenis? De volledige historie is te vinden op https://a2maastricht.nl/