Geplaatst op 12 april 2017

2017: na bijna 60 jaar geen snelweg meer

De voormalige tijdelijke N2 tussen Geusselt en Europaplein (President Rooseveltlaan) is verdwenen. Dat is opnieuw een bijzonder moment voor A2 Maastricht. Na bijna 60 jaar geen ’snelweg’ meer door het hart van Maastricht-Oost. We blikken samen met u terug in de tijd.

Rijksweg A2

Voorgeschiedenis: op weg naar een rijksweg

Op 1 januari 1920 annexeerde Maastricht het Wittevrouwenveld van de gemeente Amby en het Wyckerveld en Geusselterbroek van de gemeente Meerssen. Dwars door dit gebied lag toen nog de Overloop van de Maas. In de wintermaanden kwam deze overloop soms onder water te staan. In 1923 is de Maasarm gekanaliseerd door de inzet van de gemeentelijke werkverschaffing. Tien jaar later is de overloopbedding gedempt en over de gehele lengte opgehoogd zodat hier de Wittevrouwenweg kon worden aangelegd. Deze Wittevrouwenweg was destijds een belangrijke noord-zuidverbinding.

Aanleg van de autoweg

Na de WO-II werd de Wittevrouwenweg omgedoopt in President Rooseveltlaan. In 1959 werd deze laan verbreed als onderdeel van de nieuwe Rijksweg E9 (de latere A2). Deze nieuwe stadstraverse sloot ten zuiden van het Oranjeplein aan op de Akersteenweg. In 1969 werd het Europaplein ingericht. In de daaropvolgende jaren is de autoweg doorgetrokken naar Eijsden en Luik.

Maastricht-Oost in 1950

Verkeerssysteem

De Rijksweg A2 is met 207 km een van de langste autowegen in ons land en tevens de belangrijkste noord-zuid-verbinding van Nederland. De A2 is op de meest verkeersintensieve delen uitgevoerd als parallelbaansysteem, waarbij het doorgaande verkeer op de twee banen links gescheiden wordt van het uitvoegend verkeer op het rechter baanvak, zodat er minder weefbewegingen worden gemaakt. In Maastricht is dat parallelbaansysteem op 16 december 2016 geopend als onderdeel van een totaal nieuw verkeerssysteem voor A2 Maastricht tussen Kruisdonk en Randwyck.

Ondertunneling

Bij Maastricht werd de A2 over een traject van ca. 2 kilometer onderbroken door een autoweg met een zestal verkeerslichten. Tussen 2011 en 2016 werd dit deel ondertunneld. De tunnel is onder het oude traject van de A2 aangelegd. Het is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. De tunnel bestaat uit een bovenste niveau voor lokaal bestemmingsverkeer en een onderste niveau voor doorgaand verkeer. Beide niveaus hebben 2x2 rijstroken. Het hoogste punt van de tunnel zal 1,5 meter onder de grond liggen. Bovenop de tunnel komt de Groene Loper van Europaplein via Geusselt tot in het Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone). De Groene Loper is een recreatieve route voor voetgangers en fietsers.

Autoweg A2 liep tot 2017 dwars door de stad