Geplaatst op 9 juni 2015

2015-2016: We zijn er nog lang niet

Toch zijn we niet klaar. De infrastructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af. Ook de wegaansluitingen op de tunnel moeten nog worden gerealiseerd. 2015 en 2016 zijn verder nodig om de tunnel af te bouwen en in te richten met ruim vijftig verschillende installaties. Van verlichting, camera’s en ventilatoren tot hulppostkasten met noodtelefoon, blusvoorzieningen en omroepinstallaties. Ondergronds gaan de werkzaamheden dus door. Tegelijkertijd wordt veel tijd uitgetrokken voor het testen van alle apparatuur. Ook procedures worden minutieus omschreven en gecontroleerd, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud en inspecties en hoe te handelen bij pech of een ongeluk in de tunnel. Voor de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat en hulpdiensten zoals de brandweer worden speciale opleidings- en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Alles moet aantoonbaar klaar zijn om de tunnel in gebruik te nemen. Streven is om de tunnel vanaf eind 2016 open te stellen voor verkeer.

Meer informatie over het totaal aan werkzaamheden voor A2 Maastricht en de voortgang is te vinden op www.a2maastricht.nl.


Terug naar Historie