Geplaatst op 31 januari 2018

De Groene Loper

De realisatie van de A2 tunnel in Maastricht verbetert de doorstroming over de A2 en het stedelijke verkeersysteem, ontlast de stad van geluid, stank en verkeershinder. Door deze ingreep kunnen de gebieden aan de oostzijde van Maastricht weer geheeld worden zodat het oostelijk stadsdeel tot bloei komt. De verbinding met de binnenstad wordt sterk verbeterd. Bovengronds wordt daarom De Groene Loper gerealiseerd: een stadslaan van noord naar zuid met centraal in de ruimte een bomenallee en daaronder een recreatieve wandel- en fietsesplanade.

De Groene Loper verbindt de stad met de landgoederenzone aan de noordzijde van Maastricht en met het Mecc en de Céramique-terreinen aan de zuidoost-zijde van de stad. Door het groene profiel te verbinden met het bestaande groen in de stad, zoals het Koningspark en de vele boomgroepen in het gebied, ontstaat opgeteld een majestueuze groene long in de stad. Het groene en verkeersluwe karakter van de openbare ruimte maakt De Groene Loper een verbindende openbare ruimte voor mensen die zich van oost naar west door de stad bewegen.

De Groene Loper wordt zo een nieuwe verbindende structuur tussen west- en oost-Maastricht en tussen stad en land. De Groene Loper is de hedendaagse stadslaan, duurzaam, tijdloos, gewoon en monumentaal.

Als zodanig sluit ze aan bij een lange traditie van negentiende-eeuwse lanen in Nederlandse steden, waarvan de Maliebaan in Utrecht, Laan van Meerdervoort in Den Haag, de Mathenesserlaan in Rotterdam, de historische opzet van de Statensingel en de Hertogsingel in Maastricht sprekende voorbeelden zijn.

Figuur 1: Hertogsingel, Maastricht

Niet alleen de inrichting kenmerkt deze lanen maar ook hun architectuur. De huizen aan de laan zijn statige panden en appartementencomplexen. De architectuur versterkt de waardigheid van de laan. De woningen kenmerken zich door een opgetild vloerpeil, bel-etage of grote verdiepingshoogtes, ornamentiek en monumentale entreepartijen. Het wonen aan de openbare ruimte wordt extra geaccentueerd door grote raampartijen en/of erkers.

Terug naar overzicht Masterplan 2017